کد خبر: ۴۵۱۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳
سمیتئاتر ملی سکوت در خانواده تیر ماه سال 94 با حضور دکتر مولاوردی برگزار گردید...
نخستین سمیتئاتر ملی در حوزه خانواده توسط شرکت پدیده تبار مبدع این رویکرد نوین آموزشی"سمیتئاتر"سمینار+تئاتر در ایران برگزار گردید که این بسته شامل اخبار مرتبط، آنونس و ... میباشد.

سمیتئاتر سکوت در خانواده

اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر

سمیتئاتر