شرکت پدیده تبار، مبدع رویکرد نوین آموزشی، سمی آرت در ایران

چشم انداز شرکت پدیده تبار

افق، دورنمای دست یافتنی

شرکت پدیده تبار با توجه به شيوه‌های نوین آموزش، سرمايه‌های انسانی و نیز نيازهای آموزشی کارکنان و با پيش‌بينی دوره‌های بازآموزی و نوآموزی بر مدار پيشرفت‌های علمی و فن‌آوری­‌های نوین، آماده همکاری می‌باشد.
اهداف
 
اهداف شرکت پدیده تبار متناسب رسالت آن شرکت به شرح ذیل می‌باشد:   
 • ارتقاء و بهسازی سطح شایستگی‌های شغلی، حرفه‌ای و عمومی بودن مدیران و منابع انسانی سازمان‌ها.
 • آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی سازمان‌ها به منظور انجام بهینه امور و وظایف شغلی.
 • ترویج روحیه خلاقیت، ابتکار و نوآوری در سرمایه‌های انسانی و تقویت روابط انسانی و ارتباطات سازمانی.
 • آموزش مهارت‌ها و شایستگی‌های شغلی مورد نیاز مشاغل مورد تصدی در کارپذیران تازه استخدام شده حوزه آموزشی.
 • طراحی و اجرای دوره‌های جدید در عرصه علوم مدیریتی، مهارت‌های مورد نیاز.
 • کمک به مستندسازی تجربیات مدیریت بومی کشور در چهارچوب شیوه‌های علمی.
 • پرورش و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در سطوح مختلف و اشاعه فنون مدیریت علمی و کاربردی.
 • کمک به سازمان‌ها به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت.
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مدیریت و طراحی سیستم‌های عملیاتی به منظور افزایش بهره وری سازمان.
 • برقراری ارتباط با مجامع و موسسات علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و دانش مدیریت.
 • تبیین مفاهیم علمی نوین مدیریت از طریق ارائه دوره‌های کوتاه مدت و برگزاری سمیتئاترها،گردهمائی‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی و انتشار مطالب آن‌ها.

   
  
رسالت
راهبردهای عملیاتی
سمیتئاتر