کد خبر: ۴۶۱
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۷
چشم انداز شرکت پدیده تبار
شرکت پدیده تبار با توجه به شيوه‌های نوین آموزش، سرمايه‌های انسانی و نیز نيازهای آموزشی کارکنان و با پيش‌بينی دوره‌های بازآموزی و نوآموزی بر مدار پيشرفت‌های علمی و فن‌آوری­‌های نوین، آماده همکاری می‌باشد.
شرکت پدیده تبار با توجه به شيوه‌های نوین آموزش، سرمايه‌های انسانی و نیز نيازهای آموزشی کارکنان و با پيش‌بينی دوره‌های بازآموزی و نوآموزی بر مدار پيشرفت‌های علمی و فن‌آوری­‌های نوین، آماده همکاری می‌باشد...


سمیتئاتر