کد خبر: ۲۷۵۶
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۷
با خودِ خودتان وارد شوید
شرکت پدیده تبار، کارگاه هنر درمانی را با سخنرانی جناب آقای دکتر برزنجی و حضور خانم زینب حبیبی تبار مدیر عامل شرکت، در تاریخ 15 بهمن ماه برگزار کرد...
شرکت پدیده تبار، کارگاه هنر درمانی را در روز پنج شنبه، مورخ 15 بهمن ماه 1394، با سخنرانی دکتر نوید برزنجی و با حضور  دکتر زینب حبیبی تبار؛ مدیر عامل شرکت پدیده تبار در سالن آتلیه ژینوس برگزار کرد.

در راستای برگزاری این کارگاه، به تمامی شرکت کنندگان قبل از ورود به کلاس، ماسک‌هایی داده شد و از آن‌ها خواسته شد که ضمن همکاری برای ساخت نهایی ماسک، بهترین کلمه‌ای که از آن‌ به آرامش دست پیدا می‌کنند را روی آن بنویسند، در ابتدای امر، اجرایی سازی این فرآیند با مخالفت و مقاومت برخی از شرکت کنندگان مواجه شد که در نهایت، پس از تشویق شرکت کنندگان و ایجاد انگیزه در آنان از طریق مجریان کارگاه، همه‌ی افراد ماسک خود را روی صورتشان گذاشته و با خودِ خودشان وارد محیط کارگاه شدند.

پس از ورود، دکتر برزنجی از جمعیت حاضر در کارگاه خواست تا در خصوص شخصیت هایی که در پشت ماسک و نقاب افراد پنهان شده است، ابراز نظر کرده و تفکر جمعی در فضا، ساری و جاری شود. گفتنی است که اکثر این نظرات و عقاید تا حدی متفاوت و در عین حال بسیار جالب و شنیدنی بودند.

پس از آن، مراقبه‌ای جهت ایجاد آرامش برگزار گردید و در انتهای مراقبه از شرکت کنندگان خواسته شد تا ماسک‌های خود را بردارند. تجربه زیبایی در این لحظه برای شرکت پدیده تبار ثبت گردید، به این شرح که چهره حاضرین با لبخندی، نشانگر آرامش و رضایت، از پشت ماسک ها نمایان گردید و تدریس هنر درمانی در این لحظه وارد فضای پویاتری شد.

در مرحله‌ی بعد، استاد به ارائه تعریف هنر از زبان حاضرین و تفاوت آن با زیبایی پرداخت. این کارگاه با بخش‌های متفاوتی مانند خط شناسی، پخش و تحلیل فیلم کوتاه، تفکر جمعی و اجرای تئاتر توسط شرکت کنندگان ادامه پیدا کرد و در انتها با مراقبها‌ی دیگر، پایان یافت. همچنین شایان ذکر است که در پایان این مراسم، لحظاتی به گپ و گفت و ابراز خرسندی و تعامل مجریان کارگاه (سرمایه های انسانی شرکت پدیده تبار با همراهی استاد و عوامل اجرایی آتلیه ژینوس) با حضار پرداخته شد.

طی بررسی فرم‌های نظرسنجی که توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید، کلیه‌ی افراد اذعان داشتند که برگزاری این کارگاه از نظر خلاقیت بی‌نظیر بوده و شرکت پدیده تبار اولین شرکتی هست که کارگاهی را با این روند برگزار می‌کند.

ماحصل برگزاری کارگاه هنر درمانی برای شرکت، ابرازتمایل و ثبت نام تمامی شرکت کنندگان در دوره‌های بعدی کارگاه بود.

کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر
دکتر برزنجی کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر
دکتر برزنجی کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر
نوید برزنجی
زینب حبیبی تبار کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه آموزشی هنردرمانی
شرکت پدیده تبار
سمیتئاتر
فرحناز منافی ظاهر
دکتر نوید برزنجی کارگاه آموزشی هنردرمانی
شرکت پدیده تبار
سمیتئاتر
فرحناز منافی ظاهر
دکتر نوید برزنجی کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر
فرحناز منافی ظاهر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
زینب حبیبی تبار
سمیتئاتر
نوید برزنجی کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر کارگاه هنردرمانی
شرکت آموزشی پدیده تبار
سمیتئاتر
آنلیه ژینوس کارگاه هنردرمانی
پدیده تبار
سمیتئاتر
نوید برزنجی کارگاه هنردرمانی
پدیده تبار
سمیتئاتر
نوید برزنجی
اجرای تئاتر کارگاه هنردرمانی
پدیده تبار
سمیتئاتر
نوید برزنجی
کارگاه هنردرمانی
پدیده تبار
سمیتئاتر
نوید برزنجی
کارگاه هنردرمانی
پدیده تبار
سمیتئاتر

منبع: روابط عمومی شرکت پدیده تبار
سمیتئاتر