برچسب ها
برچسب: lifestyle
andcreate the lifestyle you want to live, is worth any... you enjoy the lifestyle benefits of running your own business...
کد خبر: ۳۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳


you may have more of a lifestyle business, that'd be...
کد خبر: ۳۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۴


پدیده تبار
ناسالمی دارید lifestyle یا شیوه زندگی و healthy یا سالم... آنها در فارسی نداریم چون معنی ای که lifestyle یا...
کد خبر: ۳۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۸