شرکت پدیده تبار-مبدع رویکرد نوین سمی آرت در ایران

چشم انداز شرکت پدیده تبار

افق، دورنمای دست یافتنی

شرکت پدیده تبار با توجه به شيوه‌های نوین آموزش، سرمايه‌های انسانی و نیز نيازهای آموزشی کارکنان و با پيش‌بينی دوره‌های بازآموزی و نوآموزی بر مدار پيشرفت‌های علمی و فن‌آوری­‌های نوین، آماده همکاری می‌باشد.
اهداف
 
اهداف شرکت پدیده تبار متناسب رسالت آن شرکت به شرح ذیل می‌باشد:   
 • ارتقاء و بهسازی سطح شایستگی‌های شغلی، حرفه‌ای و عمومی بودن مدیران و منابع انسانی سازمان‌ها.
 • آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی سازمان‌ها به منظور انجام بهینه امور و وظایف شغلی.
 • ترویج روحیه خلاقیت، ابتکار و نوآوری در سرمایه‌های انسانی و تقویت روابط انسانی و ارتباطات سازمانی.
 • آموزش مهارت‌ها و شایستگی‌های شغلی مورد نیاز مشاغل مورد تصدی در کارپذیران تازه استخدام شده حوزه آموزشی.
 • طراحی و اجرای دوره‌های جدید در عرصه علوم مدیریتی، مهارت‌های مورد نیاز.
 • کمک به مستندسازی تجربیات مدیریت بومی کشور در چهارچوب شیوه‌های علمی.
 • پرورش و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در سطوح مختلف و اشاعه فنون مدیریت علمی و کاربردی.
 • کمک به سازمان‌ها به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت.
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مدیریت و طراحی سیستم‌های عملیاتی به منظور افزایش بهره وری سازمان.
 • برقراری ارتباط با مجامع و موسسات علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و دانش مدیریت.
 • تبیین مفاهیم علمی نوین مدیریت از طریق ارائه دوره‌های کوتاه مدت و برگزاری سمیتئاترها،گردهمائی‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی و انتشار مطالب آن‌ها.

   
  
رسالت
راهبردهای عملیاتی