شرکت پدیده تبار-مبدع رویکرد نوین سمی آرت در ایران

مشاوره
   
      امروزه اهمیت و ضرورت مشاوره بیش از هر زمان دیگری برای دانشگاه‌ها، سازمان ها و موسسات آشکار شده است. تحقیق و مشاوره یکی از ابزارهای مهم و اصلی سازمان‌های امروزی در امر تصمیم گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آینده است. با توجه به مشکلات و چالش‌های موجود در سطوح مختلف در ایران، انجام پژوهش‌های علمی و کاربردی از از اولویت‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای می‌باشند. در این راستا گروه متخصصین مدیریت و اقتصاد آمادگی خود را برای همکاری در زمینه اولویت‌های تحقیقاتی و انجام طرح‌های پژوهشی مورد نیاز سازمان‌ها، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه‌های در رشته‌های دانشگاهی مرتبط با فعالیت‌های وب‌سایت پدیده تبار اعلام می‌دارد. 
       

متقاضیان انواع خدمات مشاوره‌ای می‌توانند با کلیک بر روی آیکون فوق و تکمیل فرم مشاوره در وب‌سایت نسبت به ارسال و ثبت درخواست خود اقدام نموده تا پس از بررسی‌های لازم در ارسرع وقت برای انجام مراحل بعدی با آنان تماس حاصل گردد.

واحد مشاوره شرکت پدیده تبار