کد خبر: ۲۶۹۶
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۵

پیشینه ساختاری مرکز امور زنان و خانواده
در دهه دوم انقلاب اسلامی براساس یکصد و پانزدهمین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، در تاریخ 19/03/1366 شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان تشکیل و فعالیت خود را به عنوان اولین شورای سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه زنان عملاً از تیرماه 1367 آغاز کرد.
وقتی برای اولین بار قرار شد موضوع زنان به طور ویژه در کمیسیون امور اجتماعی وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد، امیدواری‌هایی به وجود آمد، همین نگاه ویژه موجب شد که کمیسیون امور بانوان درسال 1368تشکیل شود و با عضویت افراد صاحب نظر، برنامه‌ریزی‌های اساسی برای زنان در این کمیسیون انجام پذیرد.
پس از مدتی باز هم ضرورت‌های اجتماعی باعث شد که بحث ایجاد کمیسیون‌های امور زنان در استان‌ها مطرح شود و اولین کمیسیون امور زنان در شهرستان قم ایجاد شد و مورد استقبال قرار گرفت و طی مدت کوتاهی کمیسیون های امور بانوان در سایر استان‌ها و شهرستان ها شکل گرفتند.
 شکل گیری دفتر امور بانوان در وزارت کشور در سال 1369حاصل یک روند تکاملی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. زنان از دیرباز غالبا به صورت انجمن‌های خیریه، هیات های مذهبی و... ایفای نقش کرده اند، ولی هیچ سازمانی به صورت رسمی و متمرکز متولی امور آنان نبوده است. این تکامل در حوزه زنان از یک رو از جهت روند تکاملی مفاهیم و از جهت دیگر تکامل ساختاری در این حوزه قابل بررسی است. مسلماً همسو با سیر تکاملی مفاهیم و ساختار، اهداف و راهبردهای این حوزه نیز نیازمند تکامل متناسب با این روند بوده است.

سمیتئاتر