کد خبر: ۴۲۲۸
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۹

موسسه فناوران کارآفرین نوآور از اواسط سال ۱۳۸۲ با همکاری جمعی از متخصصان صنعت و دانشگاه  و مشاوران آلمانی پایه‌گذاری گردید. این موسسه با بکارگیری  مدیریت دانش و ایجاد مراکز خدمات نوآوری به ارایه مشاوره‌های تخصصی در  حوزه کارآفرینی و نوآوری  می‌پردازد. هدف ما خدمت رسانی به کلیه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و توانمندسازی افراد در حوزه کسب و کار بر پایه دیدگاه‌های نوآورانه‌ است که در نهایت فعالیت‌های ارزش آفرین را در هر بنگاه افزایش داده و پتانسیل خویش فرمایی و نوآوری  افراد را ارتقا می‌بخشد. با کسب مجوز مرکز خدمات مشاوره، اطلاع رسانی و کارآفرینی استان تهران، در سال ۱۳۹۵، از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی،  خدمات این موسسه جهت‌گیری جدیدی را بر حسب حوزه‌های زیر پیدا نمود:

  • ارائه خدمات مشاوره‌اي تخصصي به متقاضيان طرح‌هاي سرمايه گذاري مبتني بر نوآوري و فناوري هاي جديد
  • هدايت صاحبان سرمايه و تخصص در چارچوب طرح‌هاي كسب و كار نوآورانه
  • ارزيابي فني- اقتصادي  مبتنی بر شاخص‌های نوآوری و رقابتی
  • ارائه خدمات مشاوره‌اي در مدل‌هاي كسب وكار  مبتنی بر نوآوری
  • كمك به جذب فناوري  و دانش فنی به روز
  • ارائه مشاوره‌هاي فني و تخصصي به نوآوران در زمينه افزايش رقابت پذيري و تسخير بازارهاي هدف
  • برگزاری دوره‌هاي آموزشی تخصصي و حرفه‌اي مورد نياز، با هدف توانمندسازی مهارتی و سطح نوآوری

سمیتئاتر