کد خبر: ۳۵۴۱
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۰
شرکت پدیده تبار

این‌که کارکنان شرکت از جدیدترین ابزارها و فناوری‌های موجود شناخت و آگاهی داشته باشند جهت حفظ مزیت رقابتی آن شرکت بسیار ضروری است. در عین حال می‌دانیم که آموزش کارکنان هزینه‌بر است. لذا باید با درکی درست، اقدام به آموزش کارکنان کرد؛ بنابراین زمانی که به این نتیجه رسیدید که آموزش راه حل مناسبی است، برای آن‌که بیشترین منفعت و سود را از آموزش کارکنان به دست آورید، به این راهکارهای مهم توجه کرده و بیشترین میزان تمرکز خود را بر روی این راهکارها بگذارید:

 راهکارهای کاربردی کردن دوره های آموزشی1

1- بهکارگیری مهارت‌ها: یادگیرندگان فعال، نسبت به یادگیرندگان منفعل، عملکرد بهتری دارند. درک کل موضوع یک چیز است و کاربرد مهارت‌ها و دانش جدید چیز دیگر. در آموزش سعی کنید ضمن انتقال موضوع اصلی به یادگیرندگان، برای چگونگی استفاده آن‌ها از مهارت‌ها و دانش جدید آموخته شده در دوره‌های آموزشی، برای به کارگیری مهارت‌ها در شرکت نیز برنامه داشته باشید.

2- شناسایی معیارهای ارزیابی: برای آن که در برنامه آموزشی خود تغییراتی را ایجاد کنید و آن را کاملا با نیازهای سازمان سازگار نمایید، از کسانی که مسئولیت ارائه برنامه آموزشی برای کارکنان و سازمان را برعهده دارند، بخواهید تا اهداف برنامه و نحوه سنجش اثربخشی برنامه‌های آموزشی را برای شما مشخص کنند. زیرا برنامه‌هایی که روش دقیقی برای ارزیابی و پاسخگویی ندارند، موجب ناکارآمدی برنامه‌های آموزشی خواهند شد، لذا بسیار محتاط باشید.


 راهکارهای کاربردی کردن دوره های آموزشی2

3- ارائه فرصت: یکی از مشکلات اساسی درآموزش‌های سازمانی این است که به کارکنان فرصت کافی جهت تکمیل کردن آموزش و مفاهیم یادگرفته شده طی دوره‌های آموزشی داده نمی‌شود. اینکه از کارکنانی که دارای شغلی حساس و سنگینی (workload) هستند توقع مشارکت در برنامه‌های آموزشی را داشته باشیم بسیار دشوار خواهد بود. لذا با مرخصی دادن به این دسته از کارکنان در طول برنامه آموزشی، نه تنها بیانگر تعهد سازمان به رشد و توسعه کارکنان و مسیر حرفه‌ای آن‌ها است، بلکه در بلندمدت، موجب وفاداری بیشتر کارکنان به سازمان را همراه خواهد شد.


 راهکارهای کاربردی کردن دوره های آموزشی3

بنابراین، برای داشتن برنامه آموزشی کارآمد در سازمان، راهکارهای کاربردی بودن مهارت‌ها، پاسخگویی و یا شناسایی معیارهای ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی و در نهایت فرصت‌دادن به کارکنان برای تنظیم شرایط کاری خود با برنامه‌های آموزشی را فراموش نکنید.

منبع: آموزش پدیده تبار

سمیتئاتر