کد خبر: ۲۹۴۳
تاریخ انتشار: ۰۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۵
آدم های موفق، سازمان های کامیاب و ملت های سعادتمند هر روز کمی (خیلی کم) بهتر از دیگران مسائل خود را تشخیص می دهند. شکاف‌های عظیم ریشه در تفاوت های کوچک دارد، پس کافیست که فقط دو صدم (0.02) بهتر باشیم...

وقتی به زندگی آدم های موفق، سازمان های کامیاب و سرنوشت ملت های سعادتمند نگاه می کنیم انتظار داریم که یک فرمول عجیب و غریب و پنهانی پشت موفقیت و سعادت آن ها باشد. اما داستان این است که آن ها هر روز کمی (خیلی کم) بهتر از دیگران مساله شان را تشخیص می دهند.


کمی (خیلی کم) بهتر از دیگران مسأله‌شان را تحلیل می کنند.

کمی (خیلی کم) بهتر از دیگران برای مسأله‌شان راه حل پیشنهاد می کنند.

و کمی (خیلی کم) بهتر از دیگران مسأله‌شان را حل می کنند.

شکاف‌های عظیم ریشه در تفاوت های کوچک دارد بگذارید برا شما مثالی بزنیم :

0.99 را به توان365 (تعداد روز های سال) برسانید چه مقدار می شود : 0.0255 حالا به 0.99 فقط 0.02 اضافه کنید می شود 0.01 حالا آن را به توان برسانید می شود: 37.8یعنی 1500 برابر عدد قبلی.

این تفاوت فقط ناشی از 0.02 بود!!!!

پیشرفت یا پسرفت ما در بلند مدت به شدت وابسته به این است که

«هر روز»

کمی بهتر شویم یا بدتر !

برای‌تان در سال جدید بهبودهای دو صدمی آرزومندیم و نه بیشتر !!

منبع:روابط عمومی پدیده تبار

سمیتئاتر