کد خبر: ۶۴
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۳:۵۶
سمیتئاتر چگونه انتخاب و نهایی شد

سمیتئاتر یا سمینما؟ انتخاب نهایی نام

انتخاب نام برای هر رویداد، ابداع، اختراع و یا خدمتی یکی از مهم ترین مراحل شکل گیری آن می باشد. چرا که این نام تجاری و برند در اذهان عموم برای مدت های طولانی ....
انتخاب نام برای هر رویداد، ابداع، اختراع و یا خدمتی یکی از مهم ترین مراحل شکل گیری آن می باشد. چرا که این نام تجاری و برند در اذهان عموم برای مدت های طولانی حتی بیشتر از عمر خود خدمت یا محصول مانا خواهد بود. با علم بر این مهم پدیده تبار به جهت انتخاب نام مناسب برای رویکرد آموزشی نوین خود که ترکیبی از آموزش با هنر جهت پیاده سازی و اجرا در سمینارها و همایش ها باشد، چالش فکری داشت و ساعت های مدیدی را به عنوان اتاق فکر و طوفان مغزی گذراند.
نتیجه امر به نهایی سازی دو نام منتج شد، به قرار ذیل:
سمیتئاتر = سمینار + تئاتر
سمینما = سمینار + نمایش

در خصوص هر دو نام منتخب تحقیقات محیطی صورت گرفت. از آنجا که اعتقاد و سلیقه مبدع این رویکرد نوین آموزشی بر این بود که نام انتخابی در عین جذابیت و نو بودن، باید پر بار و با مفهوم هم باشد و بر زنده بودن اجرا تاکید نماید و از تصویر صامت و سیمایی فاصله بگیرد و همچنین امکان بین المللی شدن و درک مشترک برای تمامی ملیت ها را نیز داشته باشد، در وهله اول نام سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" جزء گزینه های منتخب قرار گرفت. از طرفی چون سمینما جزء یکی از ابعاد هنر می تواند باشد در دایره دیگر کارها قرار گرفت، اما در خصوص تلفیق سمینار و تئاتر، این مجموعه  نسبت به انتخاب نام : "سمیتئاتر" بیشتر مصمم شد و رویکرد نوین آموزشی، فرهنگی "سمیتئاتر" خلق و ابداع شد.