کد خبر: ۴۷۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۶

تنوع در کاربرد هنر درمانی در کاهش اضطراب

هنر درمانی به دلایل گوناگونی و استفاده‌های مختلفی که دارد دارای تنوع استفاده نیز می باشد که منجر به بهبود روان انسان می گردد.

همانطور که در مقاله قبلی در مورد هنر و هنردرمانی صحبت کردیم و بیان کردیم که هنردرمانی چقدر مفید است و چه جایگاهی در دنیای امروز که پر از استرس و دلشوره است کسب کرده و چگونه به این جایگاه رسیده است که منجر به بیان بهتر احساسات و بهبودی و سلامتی و حتی یادگیری مباحث علمی می‌شود، حال می‌خواهیم نگاهی به این موضوع داشته باشیم که هنر درمانی می‌تواند تا چه حد گسترش و دامنه داشته باشد.


تنوع در کاربرد هنر درمانی در کاهش اضطراب


نگاه کنید به مقاله چرا هنر درمانی جایگاه نوینی پیدا کرده است؟

باید گفت که هنر درمانی در واقع استفاده از انواع هنرها برای دستیابی به سلامت روانی افراد است لذا برای به کارگیری آن باید از دانش و تخصص کافی برخوردار بود تا از آن به درستی استفاده شود، به همین خاطر بستگی دارد در چه جایگاهی از آن بهره بگیریم، گاهی از آن به عنوان روشی اصلی در نظر گرفته می‌شود مانند نمایش درمانی برای کسانی که دارای عزت نفس پایینی هستند و گاهی هم به عنوان یک ابزار کمکی مانند کمک به کودکان در نقاشی و ... بهره گرفت. لذا می‌توان گفت که نقش درمانگر یا تسهیلگر درمان بسیار حائز اهمیت است.


تنوع در کاربرد هنر درمانی در کاهش اضطراب


نگاه کنید به فیلم تصاویر هنر درمانی (art therapy)

حال باید درباره اینکه چگونه می‌توان از هنر درمانی بهره گرفت، به دلیل گستردگی و تنوع کاربرد هنر در جهت درمان، تنها شاید به این موضوع اشاره کنیم کفایت کند که با روشی که روان درمانگر انتخاب می‌کند مانند نقاشی، قصه گویی، تداعی آزاد و ... می‌توان به اعماق ذهن نفوذ کرد و یکی از اثرات قابل توجهی که این روش بر انسان دارد، ایجاد آرامش و کاهش هیجان های نامطلبوب می‌باشد که هنگام انجام کارهای هنری ، به علت تمرکز ، تنش از بین می رود.