کد خبر: ۴۷۲۱
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

مفهوم نیازسنجی در آموزش منابع انسانی

نیازسنجی یکی از مفاهیم اصلی در آموزش منابع انسانی و اولین و سنگ بنیادین فرایند آموزش کارکنان می‌باشد.

این یک موضوع مهم است که می‌گوید شناخت و تحلیل اثربخشی نیازهای آموزشی، پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است، تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه‌ریزی آموزش کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود مبنای عینی‌تری برای برنامه‌ریزی به عنوان نقشه اثربخشی و تبعا سایر فالعیت‌ها فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت.

نگاه کنید به مقاله به وسیله تکنیک نیازسنجی دیکوم نیازها را دقیقتر بشناسید


دیکوم


باید گفت که آموزش گران است فقط باید موقعی ارائه شود که اولا پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشند و ثانیا بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از طریق آن قابل حل هستند و فعالیت‌های آموزشی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا می شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهند بود. نیازسنجی با شناسایی نیازهای مهم مبنایی برای تعیین اهداف و تبعا بستر مناسب برای سازماندهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد .

در تعریف نیازسنجی آمده است که عبارت است از فرایند جمع‌آوری اطلاعات درمورد آن دسته از نیازهای آشکار یا پنهان سازمان که از طریق ارائه آموزش قابل رفع باشد. نیاز را می توان تمایل به بهبود عملکرد موجود یا تصحیح نواقص تلقی کرد و نقص عبارت است از عملکردی که با استانداردهای موجود مطابقت ندارد.ایزو 10015 چیست؟


نگاه کنید به مقاله با ایزو 10015 فرایند آموزش خود را استاندارد کنید

نیازهای آموزشی را از یک دیدگاه می توان به دو گروه آشکار و پنهان تقسیم نمود، نیازهای آموزشی آشکار آن دسته از نیازهای آموزشی است که خود به وضوح نشان دهنده ی نیاز آموزشی بوده و احتیاجی به بررسی و تحقیق ندارد مانند استخدام یک کارمند جدید و بدون سابقه ی کار در زمینه ی مربوط به شغل جدید مسلما نیاز به آموزش دارد یا انتقال یک کارمند از قسمتی به قسمت جدید و یا تغییر روش یا وسایل و ابزار آلات کاری که بدیهی است که این تغییرات مستلزم آموزش بوده و مواد آموزشی هم یادگیری همان تغییرات است که از نظر دانش و مهارت و رفتار باید در کارکنان مذکور به وجود آید. نیازهای آموزشی پنهان آن نوع نیاز های آموزشی است که با وجود احساس شدنشان تعیین و تشخیص اینکه چه کسانی نیاز به آموزش دارند و آن اشخاص به چه آموزش هایی نیاز دارند مستلزم تحقیق و بررسی است (ابطحی،1377).