کد خبر: ۴۷۱۹
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

با دوره عمر سازمان بیشتر آشنا شویم

هر سازمان مانند موجودات زنده دارای سیر تکامل و دوره عمر می‌باشد که با توجه به آن باید تصمیمات و استراتژی های درستی اتخاذ نمود .
بر اساس دیدگاه دوره عمر؛ سازمان‌ها مانند موجودات زنده پس از تاسیس خود مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و در هر مرحله با مسائل خاص موجود در آن مواجه می‌شوند، این دیدگاه بر این معنا تاکید دارد که می‌توان سیر تکامل سازمان‌ها را بعد از تاسیس آنها به نحو بسیار خوبی پیش بینی نمود و بر این اساس سازمان را در بحران حیات یا از بین رفتن مطالعه نمود.

بر این اساس؛ در سال‌های اخیر یکی از موضوعات جذابی که سرمایه‌گذاران در پی آن هستند؛ شناسایی عوامل تعیین دوره عمر سازمان‌هاست، از این رو استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی عملکرد هر یک از آن‌ها و ارتباط آن‌ها با دوره عمر سازمان و چگونگی انتخاب بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری با توجه به دوره عمر شرکت برای تحقق هر چه بیشتر استراتژی ها می‌باشد.

نگاه کنید به مقاله 6 نکته در مورد شناسایی شایستگی های مشاغل


شایستگی مشاغل


تئورى دوره عمر در مواردى همچون محصولات، بازار، خدمات، فناورى و صنعت و حتی آموزش كاربرد دارد و از طريق تعيين جايگاه هر يك از عوامل فوق در طول منحنى مى‌توان تصويرى واضح و دقيق نسبت به اقدامات و تمهيداتى كه بايد در آينده صورت گيرد، به دست آورد، چرا كه هر سازمانی در هر يك از مراحل چرخه عمر داراى خصوصيات، رفتارها و مسائل خاص همان دوره است. در اين ارتباط مطالعه رفتار و عملكرد شركت ها درطول دوره عمرش قابل توجه مي‌باشد.

براي مثال اقدامات و تمهیداتی که برای حل مشکلات سازمان اتخاذ می‌گردد، همواره يكسان نبوده و بسته به هر مرحله از دوره عمر متفاوت مي‌باشند. لازم به ذكر است در شكل‌گيري هر يك از مراحل عمر سازمان عوامل متعددي از جمله ماموريت و رسالت سازمان، فناوري، ساختار سازماني، مالكيت سازماني، وضعيت بازار، فرهنگ حاكم و بسياري از موارد ديگر دخالت مستقيم خواهند داشت.

نگاه کنید به مقاله مدل‌ دلبستگی کارکنان به کار و سازمان؛ مدل Monster


 مدل‌ دلبستگی کارکنان به کار و سازمان


در زیر مراحل اصلي دوره عمر سازمان به صورت کلی مطرح می‌گردد:

1. تولید، توسعه و معرفی

2. رشد

3. بلوغ و اشباع

4. پیری و زوال و سقوط

با دقت در هر یک از مراحل دوره عمر متوجه می‌شویم که دوره عمر سازمانی داراى ترتيب خاص و مسير طبيعى مشخصى می‌باشد و ساختار سازمان، شيوه رهبرى و سيستم ادارى سازمان‌ها از الگويى نسبتا قابل پيش بينى پیروی می‌کنند كه در مراحل دوره عمر وجود دارد.