کد خبر: ۴۷۱۴
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

رهبری تحول‌آفرین یا رهبران تبادلی، کدامیک بهترند؟

رهبران تحول‌آفرین در مقایسه با رهبران تبادلی موفق‌تر هستند، زیرا که در بصورت آگاهانه در اندیشه و ارزش‌های پیروان خود نفوذ می‌کنند.
در ابتدا شاید با شنیدن کلمه رهبر تحول آفرین دچار ابهام شویم که این رهبران در واقع چه کار می‌کنند، یعنی با وجود آنها همه چیز تغییر می‌کند تا اتفاق دیگری رخ می‌دهد، در تعریف رهبری تحول آفرین آمده است که نوعی فرایند پیچیده است که در آن این گونه رهبران در ارزش‌ها، باورها و اهداف پیروان نفوذ می‌کنند و آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

نگاه کنید به مقاله دلیل نیاز مبرم به رهبر در سازمان چیست؟


سمیتئاتر توسعه رهبری


در دیدگاهی هرسی بلانچارد از رهبری تحول آفرین در سازمان دارد اشاره می‌کند که رهبران تحول آفرین در افراد به صورت آگاهانه نفوذ می‌کنند و شروع به ایجاد تغییرات در راستای اهداف سازمان می‌نمایند، در این جایگاه شاید تفاوت آن با رهبری تبادلی نیز به خوبی دیده شود، یعنی رهبری که به مجازات و پاداش برای پیشبرد اهداف بهره می‌گیرد.

بنابراین باید گفت که رهبران تحول آفرین در پیروان خود تاثیر فوق العاده‌ای گذاشته و در اندیشه آنان نفوذ کرده و به آن ها انگیزه اندیشیدن در مورد مسائل و ابداع شیوه‌های نوین برای انجام کار را فراهم می‌کند، در این راستا تحقیقاتی که صورت گرفته نشان می‌دهد که تیم هایی که دارای رهبری تحول آفرین بوده‌اند دارای عملکرد بهتر بوده‌اند و در سوی مقابل تیم که رهبران تبادلی داشته‌اند عملکرد نسبتا پایینی را کسب کرده‌اند.

نگاه کنید به مقاله بسته نخستین سمیتئاتر برگزار شده در حوزه رهبری


 سمیتئاتر


بنابراین باید گفت که رهبری تحول‌آفرین با نتایج سازمانی و فردی مانند عملکرد بهتر، رضایت بیشتر، تعهد به سازمان، ارتقای فرهنگ سازمان و ... در ارتباط است و موجب توسعه آن می‌گردد که با وجود رهبران تحول آفرین کارکنان و پیروان در یک سازمان از تمام تلاش خود برای محقق شدن اهداف سازمان بهره می‌گیرند، چیزی که در رهبری تبادلی رخ نمی‌دهد.