کد خبر: ۴۷۱۰
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

ضرورت توجه به موضوع جانشین‌پروری در سازمان

توجه به موضوع جانشین پروری در سازمان منجر به کارایی و اثربخشی خواهد شد و در غیر این صورت رابطه ها جای ضابطه ها را خواهد گرفت.

تصور کنید که مدیران یک شرکت معتبر قصد سفر به کشوری دیگر برای یک دوره آموزشی را دارند که ناگاه هواپیمای آنان سقوط می‌کند و تمام سرنشینان آن کشته می‌شوند، حال اولین سوالی که به ذهن کارکنان آن سازمان می‌رسد چه خواهد بود؟ درست است جانشینان آنان چه کسانی خواهند بود و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

اینجاست که اهمیت توجه به موضوع جانشین‌پروری بیش از پیش مشخص می‌گردد زیرا که یکی از مهمترین تصمیماتی که یک سازمان می‌تواند بگیرد همین بحث جانشین‌پروری است و یکی از مهمترین وظایف مدیران یا رهبران سازمان توجه به این موضوع خواهد بود، تصور کنید که مدیران فوق که در سانحه هوایی کشته شده‌اند، کسانی را در سازمان برای جانشینی خود آموزش داده و آماده کرده بودند، آن زمان دیگر سازمان دچار ابهام جانشینی برای آنان نمی‌شد.

نگاه کنید به مقاله برنامه‌های جانشین‌پروری را چیست؟


جانشین پروری


در این راستا فایول یکی از صاحبنظران و بزرگان در حوزه مدیریت بیان می‌دارد که در صورت نبودن برنامه‌های جانشین پروری در سازمان، پست های کلیدی به صورت اتفاقی و گاهی نیز غلبه روابط بر ضوابط، اشغال می‌گردد و نتیجه آن چیزی جز عدم کارایی و اثربخشی در سامان نخواهد بود.

حال تصور کنید سازمانی وجود دارد که بیشتر سهم درآمدی خود را از طریق افراد متخصص حاصل می‌کند، حال مهمترین کار برای این سازمان استفاده از برنامه های جانشین پروری خواهد بود و یکی از بهترین شیوه‌هایی که به این امر می‌پردازد علاوه بر کوچینگ و مربیگری ؛ روش منتورینگ است که نتیجه آن حفظ دانش ارزشمند در سازمان و انتقال عملی آن به کارکنان جدید یا جانشینان خواهد بود.

نگاه کنید به مقاله منتورینگ بهتر است یا و مربیگری؟


مربیگری اثربخش چگونه به دست می‌آید؟


با دانستن مفاهیم مربوط به منتورینگ که در مقاله بعدی به آن می پردازیم می توانیم به بیان تاثیر مهم منتوریینگ بر طرح و برنامه های جانشین پروری و تمرکز بر توسعه فردی داشته باشیم که علاوه بر شناسایی افراد با استعداد ، به توسعه شایستگی آنان نیز کمک نماییم.