کد خبر: ۴۷۰۸
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

بررسی اهمیت مدل ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

یکی از مدل‌های معروف و بسیار کاربردی که در چهار سطح به پایش و اثربخشی فرایندهای آموزش می پردازد مدل کرک پاتریک است.
در مقالات قبل در خصوص اهمیت ارزشیابی و آسیب‌شناسی صحبت کردیم و بیان نمودیم که در فرایند آموزش چرا این موضوعات بسیار مهم است تا جایی که بیان کردیم اگر فرایندهای آموزش مورد پایش قرار نگیرد می‌تواند عواقب خطرناکی برای سازمان داشته باشد و سرمایه‌های آنان را از بین ببرد، در این راستا یکی از مدل‌هایی که اثربخشی و کارایی خود را اثبات کرده است مدل اندازه‌گیری اثربخشی کرک پاتریک می‌باشد.

نگاه کنید به مقاله اهمیت ارزشیابی برنامه‌های آموزشی


لزوم توجه به آموزش های غیر آکادمیک


تا آنجا که می‌دانیم دلایل مختلفی وجوئ دارد که آموزش‌ها را تبدیل به هزینه می‌کند مثل انتخاب کردن افراد نامناسب و حتی ضعیف برای دوره، عدم آشنایی و مشخص بودن هدف از  برگزاری دوره آموزشی و حتی عدم حمایت مدیران از دوره ها و کارکنان آموزش دیده و ... بنابراین باید مدلی باشد که به ما بگوید کجای کار ایراد دارد.

مدل کرک پاتریک دارای چهار سطح می باشد که به طور خلاصه بیان می نماییم:

یک: سطح واکنش

منظور از این است که فراگیران و کسانی که در دوره آموزشی حضور داشته اند چه احساس و برداشتی از دوره در ذهنشان ایجاد شده است، که به عبارتی دیگر گفته می‌شود عکس العمل فراگیران نسبت به دوره چه بوده است.


کرک پاتریک


نگاه کنید به مقاله الگوی چهار سطحی کرک پاتریک

دو: سطح یادگیری

یکی از سطوح دیگر این مدل سطح یادگیری است یعنی باید میزان یادگرفته های فراگیران را مورد سنجش قرار داد و این سنجش‌ها و ارزشیابی‌های به طور مرسوم در انتهای دوره انجام می‌شود اما با توجه نوع دوره و شرایط آن می‌تواند به صورت‌های گوناگونی انجام گیرد.

سوم: سطح رفتار

سومین سطح از سطوح ارزشیابی اثر بخشی مدل کرک پاتریک سطح رفتار است جایی که مشخص می‌شود که آیا محتوا و مهارت‌ها و دانش‌هایی که در دوره آموزشی ارائه داده شده است به محیط کار منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سطح چهارم: سطح نتایج

در این سطح که کمترین استفاده را در کشورمان دارد به بررسی نتایج محسوس و حتی نامحسوس آموزش‌ها پرداخته می‌شود به عبارتی نشان داده می‌شود که سازمان از برگزاری این دوره‌های آموزشی چه سودی برده است.

باید گفت که ارزشیابی‌های آموزشی باعث می‌شود که در مورد نظام آموزش بازنگری صورت بگیرد و هر جایی که مشکل دارد و نارسایی ها وجود دارد شناخته شده و برای آن راه حل مناسبی ارائه گردد، حال با توجه به این مدل می‌توان این پایش و بازنگری را در چند سطح انجام و از نتایج آن بهره مند شد.