کد خبر: ۴۷۰۴
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

چرا انتقال آموزش به محیط کار مهم است؟

انتقال آموزش یعنی درک اهمیت این موضوع که چه میزان از دانش و مهارت‌ها و رفتارهای مدنظر در دوره‌های آموزشی به محیط کار منتقل شده است.
همیشه گفته شده است که آموزش راهکاری کلیدی برای ارتقا مهارت‌های کارکنان در سازمان‌هاست و همه مدیران به درستی این موضوع اذعان دارند و هزینه‌های بسیاری را نیز در این خصوص صرف آموزش کارکنان خود می‌کنند تا کارهایی که در سازمان انجام می‌شود با سرعت و کیفیت بهتری انجام گیرد، اما زمانی که آموزش‌های ارائه شده به محیط کار منتقل نمی‌شود و کارایی و اثربخشی لازم را ندارد، به این معناست که که تمام آن هزینه‌ها را بی‌فایده بوده و اعتمادشان به آموزش و اثربخشی آن نیز از دست می‌رود.

نگاه کنید به مقاله انتقال آموزش به محیط کار


 انتقال آموزش به محیط کار


بنابراین باید گفت که هدف هر آموزش سازمانی‌ای، آماده سازی کارکنان، بهبود نگرش و مهارت و دانش آنان است تا آنها را قادر کند تا وظایف خود را به خوبی انجام دهند و با مشکلاتی که با آن رو به رو می‌گردند واکنش مناسبی ارائه کنند، لذا اگر نتوان این امر را محقق کرد لذا آن آموزش نیز اهمیت و ارزشی نیز نخواهد داشت.

مفهوم و اصطلاح انتقال آموزش یکی از موضوعات بسیار پر چالش در مفاهیم مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزشی است که در تعریف آن این گونه آمده است که انتقال آموزش به عنوان میزانی از حفظ و کاربرد اطلاعات، مهارت‌ها و نگرش‌ها از محیط آموزشی به محیط کار است و به عبارتی ساده‌تر اینکه چقدر از آموزش‌های ارائه شده در محیط کار توسط افراد یا کارکنان به کار گرفته می‌شود.


مربی گری


نگاه کنید به مقاله مربی گری راهی برای کسب نتایج فوق العاده

حال برای اینکه بفهمیم که دوره‌های آموزش سازمانی تا چه حد باعث ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت و رفتارهای مطلوب و مد نظر شده و علمکردهای را بهبود بخشید است باید از مدل‌ها و روش های استاندارد اینکار یعنی مدل هایی که به ارزیابی اثربخشی میزان انتقال آموزش می پردازند روی آورد، که یکی از مهمترین و شاید کاربردی ترین این مدل ها مدل هالتون است که در قسمت بعدی در مورد آن توضیح خواهیم داد.