کد خبر: ۴۶۵۹
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

مربیگری اثربخش چگونه به دست می‌آید؟

رشد و پیشرفت سازمان در انتقال دانش و شناسایی استعدادها با برنامه های مربیگری به دست می آید که این مهم در دوره آموزشی مربیگری اثربخش آماده شده است.
در دنیای امروزه بحث مربیگری به عنوان یک روش حمایت‌کننده پیشرفت درحوزه فردی و سازمانی کاملا قابل قبول و پذیرفته شده است و حتی مدیران سازمان‌ها برای اینکه این روش در سازمان‌شان جاری گردد هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری کرده‌اند، زیرا که می‌دانند در عملکرد سازمان چه تاثیر بسزایی دارد.
اما مربیگری چیست؟ از مربیگری تعاریف بسیاری شده است؛ اما اگر بخواهیم راهی میانه را انتخاب کنیم و تعریفی مشترک را بیان نماییم باید بگوییم که مربیگری فرایندی است که دانش، تجربیات و آموخته‌های یک فرد به فردی دیگری که در آن زمینه این تجربیات را ندارد انتقال داده می‌شود، حال اگر این اتفاق در سازمان باشد قطعا موجب بهبود عملکرد و موفقیت‌های شغلی نیز می‌گردد.

اما چرا مربیگری مهم است؟ باید گفت همیشه موضوعاتی در سازمان‌ها وجود دارد که مربیگری را مهم و ارزشمند می‌کند، مثلا اینکه تجارب یادگیری باید سریع به محیط کار منتقل شود که با مربیگری این امر صورت می‌گیرد، یا در مبحت مدیریت دانش اهمیت انتقال دانش به دیگران در محیط کار مطرح می‌شود که مربیگری در این راه نیز موفق است و حتی زمانی که نیاز به تشویق کارکنان به رشد و پیشرفت وجود دارد این علاقه را با مربیگری به وجود آورد.


مربیگری اثربخش چگونه به دست می‌آید؟


سوال دیگر شاید این موضوع باشد که مربیگری چطور عمل می‌کند؟ باید گفت که زمان‌هایی وجود دارد که بین عملکرد فرد با آنچه که باید باشد تفاوت وجود دارد اینجاست که یک مربی با ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهد و با بازخوردهایی که ارائه می‌کند؛ سریعا دانش و اطلاعات لازم را در اختیار فرد قرار داده و با برنامه‌های عملی به فرد یاری و کمک می‌رساند.


مربیگری اثربخش چگونه به دست می‌آید؟


در پایان نیز باید گفت که مربیگری کلیدی است برای توسعه و بهبود استعدادهای افراد و حتی بالفعل کردن آن استعدادهایی که شناسایی نشده است، لذا با مربیگری می‌توان افراد را تشویق کرد تا رشد کنند و به جای توجه به ضعف‌ها بر روی قوت‌ها تکیه کرد و موجب بهره‌وری بالاتر در کار و سازمان شد. حال این مهم و محتوای مهم این رویکرد اثربخش در شرکت پدیده تبار پایه‌گذاری شده و جهت آموزش به تمام مدیران و کارشناسان علاقه مند در دوره و کارگاه آموزشی مربیگری اثربخش قابل دسترسی است.