کد خبر: ۴۶۵۸
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸

برنامه‌های جانشین‌پروری را چیست؟

اهمیت برنامه‌های جانشین‌پروری بر کسی پوشیده نیست، حال کسب تجربیات در این خصوص می‌تواند جذابیت آن را بیشتر کند.

همه‌ی داستان های تاریخی پادشاهان را بسیار شنیده‌ایم که که قبل از مرگ خود همواره به فکر انتخاب جانشینی برای خود و کشور خود و ادامه سلطنت بوده‌اند، شاید همین اتفاق نیز در سال‌های اخیر در سازمان‌های ما رخ می‌دهد به گونه‌ای که مدیران ما بایستی جانشینی برای ادامه حیات سازمان پیدا کنند.

اما یک برنامه جانشین‌پروری چیست؟ بنا به گفته رات ول (2006) جانشین‌پروری عبارت است از کوشش سنجیده و نظامندی که مدیران سازمان‌ها برای حصول اطمینان از تداوم رهبری و مدیریت در پست‌های اصلی و نگهداری و پرورش سرمایه‌های فکری و علمی به منظور تشویق افراد به ارتقا انجام می‌دهد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که جانشین‌پروری مفهومی است که مدیران را با دیدگاهی بلند مدت ( حداقل 5 ساله) نسبت به آینده سازمان آشنا می‌کند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.


جانشین پروری


اما چرا باید جانشین‌پروری انجام داد؟ باید گفت مدیران در حال حاضر در سازمان‌ها نقش بسیار مهمی در آینده سازمان دارند و از آنان این انتظار می‌رود تا مدیران آینده سازمان را شناسایی و پرورش دهند و سازمان را ارتقا بخشند و در عین حال بی‌توجهی به این امر موجب می‌شود که موفقیت سازمان در آینده با تردید همراه شود.

برای جانشین‌پروری باید چه کار کرد؟ برای اینکه بتوانیم جانشین‌پروری را در سازمان خود پیاده سازی کنیم باید اقدامات گوناگونی صورت دهیم که از تشکیل یک تیم جهت شناسایی استعدادهای سازمان شروع و ارزیابی کردن و رشد آنان ادامه پیدا می‌کند و این چرخه همیشه ادامه خواهد داشت، در این راستا مدیران باید نظارت دقیقی بر روی این برنامه ها داشته باشند تا با ارائه دقیق بازخوردهای لازم جانشین‌پروری و برنامه‌های مربوط به آن را تسهیل و تسریع کنند.


جانشین پروری


اما چرا باید جانشین پروری را انجام داد؟ زیرا که روحیه کارکنان و بهره‌وری آن ها را افزایش می‌دهد، سازمان‌های که توسعه شغلی را پشتیبانی می‌کنند و اجازه می‌دهند افراد رشد کنند در نتیجه هم سازمان رشد پیدا خواهد کرد و موجب افزایش رضایت کارکنان می گردد.


جانشین پروری


در پایان باید گفت که یکی از تصورات نادرستی که در مورد جانشین‌پروری و برنامه‌های توسعه استعداد می‌شود که تصور می‌شود این امر، کاری جدای از سایر فرایندهای سازمان است یا یک فرایند خاص است و فقط مدیران باید آن را پیاده‌سازی کنند، در حالی که این امر محدود به بخش یا فرایند خاصی یا افراد خاصی نیست و همه سازمان درگیر این فرایند هستند، خوشبختانه شرکت پدیده تبار خالق و نخستین برگزار کننده سمیتئاتر این موضوع را به خوبی در سمیتئاتر جانشین‌پروری خود نشان داده و حال در صدد است تا تجربیات ارزشمند خود که حاصل تحقیق و پژوهش است را در یک دوره و کارگاه آموزشی با عنوان"جانشین پروری توسعه استعداد" به فراگیران در سازمان‌های مختلف ارائه کند. این فرصت را از دست ندهید.