کد خبر: ۴۶۴۶
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۹

شرحی بر سمی آرت ارزش، هدف گذاری، کارگروهی

سمی آرت ارزش، هدف گذاری، کارگروهی رویکردی نوینی است که فرد خود را در شرایط مختلف حس میکند که شرکت آتیه سازمان بیمه سامان به خوبی از آن بهره برد.
آیا این اتفاق برایتان پیش آمده است که چرا برخی کارهای گروهی بسیار موفق پیش می‌روند و برخی دیگر این‌طور نیستند و نتایج مورد انتظار را برآورده نمی‌کند، شاید به این خاطر باشد که کار تیمی و گروهی همانطور که ساده به نظر می‌رسد دشوار و در عین حال پیچیده باشد و ما از عوامل موفقیت آن بی‌اطلاع باشیم.ازجهتی زمانی که برای کار گروهی هدف مشخصی تعریف نشده باشد، وقتی موفقیتی کسب می‌شود آن را تابعی از عملکرد شخصی قلمداد کنیم، آن موقع است که با مشکلات جدی‌ای رو‌به‌رو می‌شویم، آن این است که سعی می‌کنیم که اطلاعات‌مان را از یکدیگر پنهان کنیم، از کسی تقاضای کمک نکنیم، از دیگران برای موفقیت خود استفاده کنیم و ...

سمی آرت ارزش، هدف گذاری، کارگروهی

نگاه کنید به مقاله جایگاه هم‌افزایی در سازمان‌ها

با این‌گونه اتفاقات فضای سازمانی را نیز تخریب می‌کنیم اما اگر به با هدف باشیم و ارزش آن را بدانیم به این نکته توجه خواهیم کرد که تنها زمانی می‌توانیم به هدف و موفقیت برسیم که با هم کار کنیم و برای یک هدف مشترک تلاش کنیم .پس باید گفت که دستیابی به هدف‌ها، ارزش‌های سازمانی، موفقیت‌های مختلف، از طریق فعالیت‌های تیمی و کارگروهی است که با تعیین هدف دقیق و قرار گرفتن در مسیری درست می‌توان به کارگروهی موفق رسید.

در این راستا شرکت آتیه سازان بیمه سامان در جهت افزایش عملکرد کارکنان، ایجاد اعتماد و ارتباط در بین کارکنان، یادگیری از دیگران و تمرکز بر هدف اصلی در سازمان خود سمی‌آرتی با عنوان " ارزش، هدف گذاری و کارگروهی" با همکاری شرکت پدید تبار " خالق و نخستین برگزار کننده سمیتئاتر و سمی‌آرت در ایران" در سالن همایش کتابخانه ملی برگزار نمودند.


سمی آرت ارزش، هدف گذاری، کارگروهی


نگاه کنید به مقاله بازتاب اجرای سمی آرت ارزش، هدف گذاری، کارگروهی

از جمله ویژگی‌هایی که در این سمی‌آرت بر آن تاکید بسیار شده بود بررسی چرخه فعالیت‌های کارکنان این سازمان، قرارگیری پرسنل در شرایط و موقعیت‌های مختلف و ... که رویکرد نوین سمی‌آرت مباحث را طوری بیان نمود که فرد خود را در آن موقعیت حس می‌کند و می‌فهمد در چه شرایطی چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و این موجب شد که کارکنان از نتایج کارهای غیرگروهی و فردی خود را به خوبی ببیند و از حالت ایستایی و به حالت پویایی و تلاش به سوی هدف تغییر کنند.


سمی آرت ارزش، هدف گذاری، کارگروهی


نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر جانشین‌پروری

در این سمی‌آرت خروجی دیگری نیز داشت و این که همه ما اطلاعات زیادی داریم که نمی‌دانیم چطور باید آنها را به کار بگیریم، اما با روش و رویکرد سمی‌آرت این امکان فراهم می‌شود که با کمک سمیتئاتر و هنر نمایش، استفاده از سمیفیلم، سمی‌انیمیشن، سمی‌مدیا و ... تاثیری کامل و یادگیری عمیقی برای فراگیران فراهم آورد.


سمی آرت ارزش، هدف گذاری، کارگروهی


نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر بهره وری

در پایان باید گفت که همه افرادی که در یک محیط آموزشی حضور پیدا می‌کنند دارای تجربیات مختلفی هستند که می‌تواند موفق یا نا موفق بوده باشد اما اگر با روشی چون سمی‌آرت استفاده گردد تمام این تجربیات به هم گره خواهد خود و همه فراگیران در موضوعی چون کارتیمی،هدف گذاری و ارزش، تلاششان را دو چندان خواهند کرد زیرا که از نتایج آن به خوبی آگاه می‌شوند.