کد خبر: ۴۶۴۱
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰

شرحی بر سمیتئاتر بهره‌وری

یادگیری در حوزه بهره‌وری در مجموعه فولاد مبارکه با روش سمیتئاتر از جمله رویکردهای سمی‌آرت محقق شد.

همه می‌دانیم که یکی از مهمترین اهداف در هر سازمانی ارتقا سطح بهره‌وری می‌باشد، زیرا که بهره‌وری نقش کلیدی و محوری در هر سازمانی دارد؛ به خصوص اگر آن سازمان از جمله واحدهای تولیدی- صنعتی همچون مجموعه فولاد مبارکه اصفهان باشد، گفتنی است که اگر بخواهیم مفهوم بهره‌وری را بهتر درک کنیم باید به مفهوم کارایی و اثربخشی توجه بیشتری داشته باشیم، زیرا که بهره‌وری مفهومی است ضروری برای پیشرفت و توسعه سازمان، که در مفهوم به معنای انجام درست کارهای درست است.


سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان


بنابراین در موضوع بهره‌وری شاید این سوال مطرح شود که باید به دنبال کارایی بود یا اثربخشی؟ در پاسخ باید گفت که در سازمان‌های پیشرو و توسعه یافته به هر دو شاخص به طور همزمان توجه می‌کنند و هر دوی آنها را اندازه‌گیری می‌نمایند زیرا ما زمانی می‌توانیم از بهره‌وری صحبت کنیم که در هر دو عامل کارایی و اثربخشی به سطح مطلوبی رسیده باشیم.

نگاه کنید به مقاله آموزش و بهره‌وری نیروی انسانی


سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان


با این توصیفات شاید بیشتر تصور مدیران ما از بحث بهره‌وری تمرکز بر انجام وظیفه خود در حوزه سیاست‌ها و رویه‌ها و حتی مدیریت کردن کارکنان باشد، چیزی که در مجموعه فولاد مبارکه اصفهان نیز در تحقیقات و بررسی‌های میدانی حاصل شد، اما بایدگفت که برقراری ارتباط بین عوامل و عناصری که بهره‌وری را ارتقا می‌دهند از جمله ضروریاتی است که کمتر مورد توجه واقع شده است. در این راستا در حین برگزاری سمیتئاتر بهره‌وری در مجموعه فولاد مبارکه، مدیران اذعان داشتند که برای کارکنان خود معمولا برنامه‌های متنوع تشویقی در نظر می‌گیرند،مثلا برای عملکرد بالای کارکنان پاداش تخصیص داده اند و... که به زعم آنان منجر به بهره‌وری گردد، غافل از اینکه بهره‌وری را چه چیزی تضمین می‌کند.


سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان


نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر جانشین پروری

به همین منظور سمیتئاتر بهره‌وری با تحقیق و پژوهش تیم پژوهشی شرکت آموزش و پژوهشی پدیده تبار آغاز گردید تا عواملی را که منجر به تضمین بهره وری در مجموعه می‌شود را شناسایی و طی آموزشی منحصر به فرد برای تمام کارکنان، آنان را با ضرورت بهره وری، نقاط آسیب سازمان خود، به سبکی نوین، که منجر به همذات‌پنداری و درک کامل مشکل می‌شود آشنا سازند.

نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر مربی‌گری همچنین نگاه کنید به مقاله همذات پنداری در امر آموزش و یادگیری

از جمله نتایجی که در این سمیتئاتر"سمینار+تئاتر" به عنوان بهترین رویکرد نوین آموزشی برای مجموعه فولاد مبارکه حاصل گشت می‌توان به مواردی چون، بهبود اثربخشی منابع انسانی به وسیله آموزش، انعطاف‌پذیری در قوانین و دستور العمل‌ها، برقراری ارتباط بین شغل و آموزش‌های قابل ارائه، تخصیص دقیق منابع و درک درست مدیران از نحوه تخصیص و اهمیت آن و ...که دستاوردهای درخشانی محسوب می‌گردد که دست‌یابی به آن به وسیله روش‌های دیگر تقریبا غیرممکن است؛ اشاره نمود.


سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان


در پایان باید گفت که به کارگیری روش سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" از مجموعه رویکرد سمی‌آرت "سمینار+هنر" موجب یادگیری عمیق، درک بهتر مشکلات و در نهایت یافتن راه‌حل‌های بدیع و مختص سازمان می‌گردد که در روش‌های دیگر غیر قابل دسترس هستند و به نوعی موضوعی چون بهره‌وری را به گونه ای انتقال می‌دهد که فراگیران آن را با تمام وجود خود حس می‌نمایند.