کد خبر: ۴۶۴۰
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸

شرحی بر سمیتئاتر توسعه رهبری

سمیتئاتر توسعه رهبری در مجموعه فولاد مبارکه گامی نوین و ویژه برای کاربردی ساختن آموزش‌های سازمانی.

همیشه این موضوع را شنیده‌ایم یا تجربه کرده‌ایم که می‌گویند که رهبران سازمان اگر کارا و اثربخش باشند سازمان نیز اثربخش وکارا خواهد بود و بالعکس، حال اگر به پژوهش‌ها نیز استناد کنیم نشان از آن دارد که زمانی که رهبران و گروه‌های مدیریتی سازمان از افراد کارآمد تشکیل شده‌اند، سازمان نیز از توان و قدرت بیشتری برخوردار شده و پیشرفت کرده است و این پیشرفت افرایش تولیدات، افزایش رضایت کارکنان و پرسنل، حتی سودآوری برای سازمان را به همراه داشته است.

لذا می‌توان گفت با توجه به پیشرفتی که در تکنولوژی شاهد هستیم، بهره مندی از حضور یک رهبر اثربخش در سازمان بسیار حیاتی است، رهبری که پاسخگو بوده و از مدیران پیشین سازمان از مهارت‌های بیشتری برخوردار باشد. در جامع کنونی با توجه به درگیری ذهنی اکثریت ما بر سر این موضوع که رهبری با مدیریت فرق دارد و رهبری بهتر از مدیریت است و شاید برعکس؛ برخورداری از چنین رهبران سازمانی کمی دشوار شده است.


سمیتئاتر توسعه رهبری


شاید حتی تصور کنیم که اگر بیشتر بر روی موضوعات فنی و عملیاتی سازمان تمرکز کنیم یک مدیر هستیم و اگر روی جنبه‌های نظری و سیاستی سازمان تمرکز کنیم یک رهبر خواهیم بود، اما باید بدانیم که ما در هر جایگاه مدیریتی و دارای هر ویژگی، سبک و روشی که هستیم، مهارت‌ها و توانایی‌هایمان متشکل و درهم تنیده از ویژگی های رهبری و مدیریت است و این دو همزمان قابل پرورش، توسعه و بهبود هستند و می‌توان از قابلیت های آن ها بهره مند شد.

نگاه کنید به مقاله بسته نخستین سمیتئاتر برگزار شده در حوزه رهبری

اما چگونه این امر دستیافتنی است؟


سمیتئاتر توسعه رهبری
  

اما چگونه این امر دستیافتنی است؟
 سمیتئاتر رهبری و توسعه آن برای نخستین بار در مجموعه فولاد مبارکه اصفهان برگزار گردید. این مجموعه عظیم یکی از سازمان های پیشرو در حوزه های تولید و منابع انسانی می باشد و همواره نگاهی نو به بهره مندی از متدها، رویکردها و ابزارهای نوین آموزش و ترویج فرهنگ داشته است. در این سمیتئاتر به بررسی چالش ها و راهکارهای موجود در حوزه رهبری در این سازمان پرداخته شد و انتظارات منابع انسانی طی پژوهشی که انجام شده بود، به تصویر کشیده شد.

نگاه کنید به آنوس سمیتئاتر توسعه رهبری

اما چگونه این نتایج حاصل شد؟ و چگونه می‌توان رهبران را توسعه داد و توانمند ساخت؟

در پاسخ باید گفت از آنجایی که روش و رویکرد نوین سمیتئاتر"سمینار+تئاتر" بسیار کاربردی و مبتنی بر رویه های علمی است، ابتدا تحقیقات و پژوهش میدانی از مدیران و کارکنان صورت گرفته مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در یک سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" که مبتنی بر آسیب‌های سازمانی بوده به نمایش گذاشته شد و فراگیران با مشاهده آن به این نکات پی‌بردند و بر آن صحه گذاشتند و استاد سخنران یا تسهیلگر این سمیتئاتر"semitheater" راهکارهای کاربردی را ارائه داد.


سمیتئاتر توسعه رهبری


نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر مربی‌گری

در پایان باید گفت که رویکرد سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" این هنر را دارد که با پژوهش‌های خود، هنر را به کار بگیرد تا آسیب‌ها را شناسایی و در جهت آموزش آن گامی متفاوت بردارد، آموزش توسعه رهبری با رویکرد سمیتئاتر اگر چه ساده به نظر برسد اما در واقع کاری بسیار سخت و نیازمند توانمندهای ویژه و بی‌شماری است که نتایج آن مختص یک سازمان و کاربرد آن نیز برای آن سازمان است، در یک کلام رویکرد آموزشی سمیتئاتر "سمینار+تئاتر" یعنی آموزش راهکارهای نوین و منحصر به فرد.