کد خبر: ۴۶۳۹
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۹

شرحی بر سمیتئاتر جانشین پروری

اجرای رویکرد نوین سمیتئاتر از جمله رویکردهای سمی‌آرت در وزارت دفاع و صندوق بازنشستگی کشور، نشانگر یک راهکار مناسب جهت درک ضرورت اجرای جانشین‌پروری است.

احتمالا این جمله به گوشمان رسیده است که می‌گویند آینده متعلق به سازمان‌هایی است که از همه امکانات بالقوه و بالفعل خود برای رویارویی با چالش‌های آینده بهره بگیرند در این راستا منابع انسانی کارآمد، متخصص و با انگیزه در مشاغل و در جایگاه‌های مختلف یکی از عواملی است که نقش راهبردی‌ای در رسیدن سازمان‌ها به اهداف از پیش تعیین شده دارد بنابراین اهمیت این منبع با ارزش و کارساز باید در سازمان‌ها تبیین شود.


بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری


حال یکی از اقداماتی که به نظر می‌رسد باعث ایجاد تحول بنیادی و مبتنی بر بینش علمی در حوزه منابع انسانی و سازمان می‌گردد، اجرای نظام جانشین‌پروری در سازمان‌هاست، این مهم زمانی بیشتر به چشم می‌آید که می‌بینیم که نیروها در سطوح مختلف سازمان به دلایل مختلفی مانند استعفا، بازنشستگی، ارتقا و.... سازمان را ترک می‌نمایند، به همین ترتیب خروج این منابع باعث به وجود آمدن خلاء می‌گردد حال اگر این خلاء در سازمان و در پست‌های کلیدی مانند مدیریتی باشد، روند پیشرفت سازمان را مختل خواهد کرد.

به همین خاطر بی‌توجهی به برنامه‌های جانشین‌پروری به زعم بسیاری از متخصصان و کارشناسان مانند بمب ساعتی است که ممکن است یک دهه بعد منفجر شود. لذا در مورد اهمیت برنامه اثربخش جانشین‌پروری می‌توان چنین گفت که برنامه جانشین‌پروری راهبردی برای منابع انسانی و کارکنان موجود تعیین نماید که نیروی انسانی جدید را توجیه کند، رویارویی با تحولات سازمان را آسان‌تر کند و روش‌ها و گزینه‌های جدیدی را در محیط جدید پیشنهاد کند.


بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری


نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر توسعه رهبری

بنا بر آنچه که گفته شد استفاده بهینه از منابع انسانی یکی از مهمترین نیازهای سازمان های امروز می‌باشد، پر واضح است افراد، مدیر متولد نمی‌شوند، بلکه بایستی پرورش یابند، اجرای سمیتئاتر مدیریت جانشین‌پروری در سازمان‌های مهمی چون صندوق بازنشستگی کشور در جهت کشف و ارتقاء استعدادهای نیروی انسانی که در سازمان خود دارند، نیازمند یک راهکار بسیار مناسب جهت معرفی و شناساندن ضرورت مدیریت جانشین‌پروری در آن سازمان‌هاست؛ که شیوه نوین و بسیار کاربردی سمیتئاتر "سمینار+تئاتر"به عنوان یکی از رویکردهای سمی‌آرت "سمینار+هنر"به عنوان یکی از موثرترین و جذابترین روش‌های نوین آموزشی در امر یادگیری و انتقال تجربیات موفق مطرح گشته است و پس بررسی های سازمانی توسط تیم پژوهشی شرکت پدیده تبار به اجرا گذاشته شد.

در همین راستا می توانید مقاله سمیتئاتر مربی گری را نیز مطالعه فرمایید.


سمیتئاتر جانشین پروری


از جمله نتایجی که در این دو اجرای سمیتئاتر جانشین‌پروری به دست آمد نشان داد که این سازمان‌ها به ایجاد زبانی مشترک در مجموعه خود نیازمند هستند تا بتوانند به خوبی با توسعه پیدا نمایند، همچنین با رویکردهای اثربخشی مدیریت و به روز آشنا شدند تا بتوانند اثربخشی بیشتری را در کارها تجربه کنند، از دیگر نتایج نیز می‌توان به این موضوع اشاره کرد که کارکنان آمادگی بیشتری پیدا کردند تا تجربیات خود را با زیردستان خود به اشتراک بگذارند و قابلیت‌های شخصی و حرفه‌ای خود و دیگران را توسعه بخشند.


سمیتئاتر جانشین پروری


در پایان باید گفت که شرکت بین المللی پدیده تبار خالق و نخستین برگزار کننده سمیتئاتر در ایران درصدد است تا با اجرای روند عملی و فرایند اصولی سمیتئاتر که مبتنی بر پژوهش، آموزش و مشاوره است این موضوع مهم را به شیوه ای نوین به انجام برساند، تا هم فراگیران درک درستی از این مفهوم و اجرای آن داشته و آسیب های آشکار و نهان خود را شناسایی نمایند.