کد خبر: ۴۶۳۸
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۱

شرحی بر سمیتئاتر تکریم ارباب رجوع

یکی از شروط مهم بقای سازمان‌ها نحوه برخورد درست با ارباب رجوع و ایجاد رضایت در آنهاست و یکی از ابزارهای مفید جهت پیاده سازی این امر، سمیتئاتر است.

یکی از شروط مهم بقای سازمان‌ها نحوه برخورد درست با ارباب رجوع و ایجاد رضایت در آنهاست و یکی از ابزارهای مفید جهت پیاده سازی، فرهنگسازی و نهادینه کردن این امر رویکرد نوین آموزشی سمیتئاتر است.

به جرات می‌توان گفت که بحث در مورد تکریم ارباب وجوع و سعی در کسب رضایت او از جمله مباحث بسیار مهم در سازمان‌ها، موسسه‌ها و هر جایی است که با مشتریان روبرو هستند، به این خاطر است که بیشتر سازمان ها در فضایی رقابتی سعی در توجه و برآورده
سازی خواسته‌ها و انتظارات مشتریان می کنند و آن را دلیلی مهمی برای ادامه حیات خود تلقی می‌کنند. در این راستا موسسه علوم و فنون کیش که از جمله سازمان های مطرح و مهم در امر آموزش به خصوص زبان‌های خارجی در کشور می‌باشد، به صورت مداوم با مشتریان که شامل دانشجویان، کارشناسان و سایر افراد در ارتباط هستند، دانستن اصول و نحوه درست پرسنل آنان در برخورد با مشتری و کسب رضایت آنان از جمله عوامل مهم در رشد و توسعه و حتی کسب اعتبار بیشتر برند خواهد بود.

سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش

نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر فروش و متقاعد کردن مشتری

در این راستا نیز جهت ارائه کردن خدمات مطلوب و موثر به پرسنل و اساتید این موسسه و برخورد مناسب آنان با دانشجویان و همچنین خانواده‌های آنان با هدف ترویج و فرهنگ‌سازی و دورنی کردن و نهادینه کردن این موضوع می‌باشد که نیازمند تلاش، ابتکار در شناسایی و تامین خواسته‌های ارباب رجوع، به عنوان قطعه بسیار حیاتی این پازل، ارائه راه حل‌های دقیق و در نهایت آموزشی دقیق و حتی متفاوت است تا تمام اصول و فنون، اقدامات و نتایج رفتار با مشتری مورد تکریم به خوبی مشخص شود به همین منظور می‌توان از روش سمیتئاتر "سمینار+تئاتر"بهره گرفت. این نکته ضروری بایستی اشاره گردد که این رویکرد در موسسه علوم و فنون کیش با موفقیت اجرا و نتایج درخشانی حاصل گردید.


سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش

نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر مذاکره قوی، دستاوردهای درخشان

همچنین باید گفت که با بهره‌گیری از رویکرد نوین سمیتئاتر"سمینار+تئاتر" در راه پاسخگویی به نیازهای مشتریان می‌توان به منافع مختلفی دست یافت مانند استفاده بهتر از امکانات و منابع در اختیار، بهبود ارائه خدمات، کاهش دوباره کاری‌ها، کنترل بهتر و مطلوب‌تر عملیات و فعالیت‌ها پرسنل و ... که در روش نوین سمیتئاتر"سمینار+تئاتر" به وسیله پژوهش شناسایی، با تیم تحقیقاتی تجزیه و تحلیل و با به کار گیری همزمان نمایش در این روش نوین، تدوین، اجرا و به فراگیران انتقال داده می‌شود.


سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش


نگاه کنید به مقاله سمیتئاتر چیست؟

در پایان باید گفت که با توجه به رشد و گستردگی هر روزه موسسات خدماتی و آموزشی مانند موسسه علوم و فنون کیش و ایجاد پیچیدگی‌های بسیار، ضرورت ارتباط با دانشجویان و درگیر ساختن خانواده های آنان بیشتر از پیش گشته است تا جایی که شرط بقای سازمان‌ها را مشتریان آنان و صحبت های مثبت آنان در مورد موسسه رقم می‌زند، لذا این مهم است که بتوانیم تکریم ارباب رجوع را به خوبی به پرسنل آنان آموزش دهیم و در سازمان جاری سازیم، اینجاست که اهمیت رویکرد نوین سمیتئاتر "سمینار+تئاتر"بیش از بیش حس می‌شود، جایی که اساتید و کارکنان را از اهداف موسسه آگاه می‌کند، نتایج عملکرد را به خوبی نمایش می‌دهد، عناصر رفتاری غلط را حذف و آنچه موجب پیشرفت می‌گردد را تقویت می‌نماید، به عبارتی دیگر رویکرد آموزشی سمیتئاتر"semitheater" یک رویکرد همه جانبه مبتنی بر دانش و کاربرد است.