کد خبر: ۴۶۲۶
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۵

فایل صوتی حضور دکتر زینب حبیبی تبار در رادیو اقتصاد بخش چهارم

فایل صوتی حضور دکتر زینب حبیبی تبار در رادیو اقتصاد برنامه تدبیر هفدهم بهمن ماه، میزگرد بررسی چالش های کار ...
در بهمن ماه سال 96 برنامه تدبیر رادیو اقتصاد در میزگرد بررسی چالش های کسب و کار، فایل صوتی برنامه تدبیر با حضور دکتر حبیبی تبار پذیرای مدیر نمونه جوان، تلاشگر برتر کیفیت سال 94 و کارگزار برتر خدمات آموزشی و کارآفرین برتر سال 95 تهران بعنوان میهمان برنامه جهت بیان چالش های خود در کسب و  کار بود.
فایل صوتی حضور دکتر حبیبی تبار در رادیو اقتصاد برنامه تدبیر می‌باشد، که در این برنامه ایشان در خصوص کسب و کار خود که شیوه نوین آموزشی سمی آرت می‌باشد نیز صحبت نمودند.

3- بیان راهکار انجام شده از زبان کارآفرین