کد خبر: ۴۶۱۵
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۲

آماده کردن دکور صحنه سمیتئاتر اروند

آماده کردن دکور صحنه سمیتئاتر اروند توسط کادر فنی و طراحی شرکت پدیده تبار در سالن خلیج فارس منطقه آزاد اروند...
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، امروز بیست دوم اسفند ماه 96 آماده کردن دکور صحنه سمیتئاتر مشتری مداری در حرفه تاکسیرانیتوسط کادر فنی و طراحی شرکت پدیده تبار در سالن خلیج فارس منطقه آزاد اروند شروع گردید.

سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی سمیتئاتر تاکسی رانی