کد خبر: ۴۶۱۴
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۰

آخرین تمرین گروه تئاتر پدیده تبار برای سمیتئاتر اروند

آخرین تمرین گروه تئاتر پدیده تبار برای برگزاری سمیتئاتر مشتری مداری در حرفه تاکسیرانی منطقه آزد اروند
بیست دوم اسفند ماه 96 در سالن خلیج فارس منطقه آزاد اروند، بررسی چالش های تاکسیرانی در حوزه مشتری مداری با استفاده از رویکرد نوین آموزشی سمیتئاتر "تلفیق علم و هنر"، سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار خواهد شد. آخرین تمرین گروه تئاتر پدیده تبار دیروز با حضور دکتر زینب حبیبی تبار موسس پدیده تبار و مبدع رویکرد نوین آموزشی سمی آرت و خانم زهرا حبیبی تبار مدیرعامل شرکت در پلاتوی سولو انجام پذیرفت.