کد خبر: ۴۵۸۰
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۲

تعریف برندینگ چیست؟

برندینگ از اهمیت بسیاری در کسب وکارها خواهد داشت و باید به درستی و بر اساس یکسری اصول پیاده سازی گردد تا مخاطب را جذب برند شما کند. این مقاله تعریف خوبی از برندینگ را برای شما بازگو خواهد کرد.

ماهیت یک برند یا همان برندینگ مجموعه ای شامل نام، لوگو، علامت ، طراحی، رنگ ها و یا ترکیبی از آنهاست که برتری ها و خدمات هر تجارتی را هویت می بخشد. برندینگ، کسب و کار شما در بازار متمایز خواهد کرد.


 تعریف برندینگ چیست؟


بنابراین برندینگ درباره رقابت بر سر مشتری و ترغیب آنها به انتخاب خدمات و محصولات شما در میان رقبا نیست، بلکه ایجاد بینشی نسبت به تجارت خود در مشتریان است، جایکه رفع نیازهای خود را در گرو مراجعه به شما بدانند.

نتیجه برندینگ صحیح و درست می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • پیغام و شعار کسب و کار تان به راحتی انتقال پیدا خواهد کرد
  • کسب و کار تان معتبر خواهد شد
  • ماهیت مناسب مشتریان را به سادگی قانع خواهد کرد
  • مشتریان وفادار شما افزایش پیدا می کند


 تعریف برندینگ چیست؟


مهم ترین مسئله برندینگ چیست؟

برای اینکه به اهداف برندینگ تان دستیابید باید مخاطب شناسی را انجام دهید و نیازهای مشتریان خود را شناسایی کنید و استراتژی کسب و کارتان را برآن اساس پیاده سازی کنید

برندینگ کسب و کارتان با تجربیات و استنباط قبلی مشتریان از بازار در ارتباط خواهد بود و در کنار جذب مجموعه ای به سوی شما دقیقا بخشی از مشتریان را از شما دور خواهد کرد. برندینگ باید هر روز سعی کند با روش های مختلف رضایت مشتریان را جلب کند.چنین کاری فقط در سایه تحقیقات میدانی درست، واررسی عملکرد و رضایت مشتریان و تعیین استراتژی تبلیغاتی صحیح ممکن است. در کل، مدیریت برندینگ برای بازاریابی و روابط شما ایجاد می گردد که عدم توجه به آن ممکن است شما را از رقبایتان عقب بیاندازد.

احیای یک برند

چنین می توان در نظر گرفت که شما در حال حاضر برند خود را معرفی کرده اید اما از نتایج آن رضایت ندارید، بازسازی و بهبود برندینگ مرحله ای حساس و مهم در تاریخ هر تجارتی خواهد بود و کوچکترین اشتباه ممکن است موجب از دست رفتن مشتریان حال حاضر شما گردد ولی در مقابل برندینگ حرفه ای و مشاوره با متخصصین امر میتواند تجارت شما را متحول کرده و مشتریان شما را تا چندین برابر افزایش دهد.

برچسب ها: برندینگ