کد خبر: ۴۵۷۱
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۴

حضور دکتر زینب حبیبی تبار بعنوان کارآفرین برتر سال 95 استان تهران در برنامه تدبیر

برنامه تدبیر رادیو اقتصاد هفدهم بهمن ماه 96 پذیرای دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار در برنامه خود بود...
در بهمن ماه سال 96 برنامه تدبیر رادیو اقتصاد در میزگرد بررسی چالش های کسب و کار، پذیرای مدیر نمونه جوان، تلاشگر برتر کیفیت سال 94 و کارگزار برتر خدمات آموزشی و کارآفرین برتر سال 95 تهران بعنوان میهمان برنامه جهت بیان چالش های خود در کسب و  کار بود.

حضور دکتر زینب حبیبی تبار بعنوان کارآفرین برتر سال 95 استا تهران در برنامه تدبیر

شایان ذکر است که برنامه فوق با حضور کارآفرین بعنوان میهمان برنامه، آقای مهندس ذاکر بعنوان کارشناس  تخصصی و یک پژوهشگر جوان با مدیریت آقای مهندس عبیری بعنوان کارشناس_مجری برگزار گردید.

حضور دکتر زینب حبیبی تبار بعنوان کارآفرین برتر سال 95 استا تهران در برنامه تدبیر

 در ابتدا کارآفرین به بیان چالش های خود پرداخته و در ادامه راهکارهای کارشناس متخصص و پژوهشگر جوان بیان شده و در قسمت پایانی که بخش طلایی برنامه نیز می باشد، کارآفرین با بررسی و اعلام نظر نسبت به نظرات کارشناس متخصص و پژوهشگر، راهکارهای حل چالش خود را بیان نمود.