کد خبر: ۴۵۷۰
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۵

مفهوم روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت یکی از مفاهیم است که هر شخص باید بداند که شخصیت از تفکر، احساسات افراد سرچشمه خواهد گرفت. این مقاله به شما کمک می کند مفهوم کامل روانشانسی شخصیتی را متوجه شوید.

در دوره های روانشناسی شخصیت به تحقیق در مورد الگوهای خاص تفکر، احساسات و رفتار که هر فرد را از دیگری متفاوت می‌کند، پرداخته می شود.


مفهوم روانشناسی شخصیت


تعریف مختلف شخصیت شناسی

در روانشناسی شخصیت، تعاریف گوناگونی از شخصیت معرفی شده است که هر یک گونه ای از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است.

شخصیت به همه ویژگی های گفته می‌شود که نشان دهنده ی رفتار یک فرد است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه، احساسات، خودشناسی، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.

نظری اجمالی به تعاریف شخصیت شناسی، نشان می‌دهد که تمام معانی شخصیت را نمی‌توان در یک نظریه خاص یافت. برای مثال کارل راجرز شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته دایمی می‌دانست که محور تمام تجربه‌های وجودی بود. یا گوردن آلپورت شخصیت را مجموعه عوامل درونی که تمام فعالیت‌های فردی را جهت می‌دهد تلقی کرده است. واتسن شخصیت را مجموعه سازمان یافته‌ای از عادات می‌پنداشت و زیگموند فروید، عقیده داشت که شخصیت از نهاد(ID)، خود(Ego) و فراخود(Super ego) ساخته شده است.

شخصیت چیست؟

شخصیت تشکیل شده است از تفکر، احساس و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متفاوت می‌سازد. شخصیت، از درون بیشتر می جوشد و در کل زندگی ، ثابت باقی می‌ماند.

روان‌شناسی شخصیت، ویژگی‌های منحصر به فرد، افراد و نیز شباهت های بین گروه‌هایی از افراد را مورد تحقیق قرار می‌دهد.


مفهوم روانشناسی شخصیت


مواردی از خصلت های شخصیتی

• شخصیت، نشات گرفته از روان است امّا تحت تاثیر فرایندها و نیازهای بیولوژیک قرار دارد.

• شخصیت سبب به وجود آمدن رفتارها می‌گردد.

• شخصیت از طریق تفکر، عواطف، رفتارها و بسیاری چیزهای دیگر نمود می‌یابد.

شخصیت از دیدگاه روانشناسی

از نظر روانشاسی تمام افراد دارای شخصیت هستند و هیچ فردی بی شخصیت نمی باشد. همچنین شخصیت افراد از نظر علمی باید بررسی شود. این تحقیق منجر به بوجود آمدن نظریه های متعدد از جمله نظریه روانکاوی کلاسیک، نظریه روانکاوی نوین، نظریه انسان گرایی .. شده است.


پیشنهاد میکنم ویدئو هتر درمانی را مشاهده کنید.