کد خبر: ۴۵۶۰
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۸

استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان ارزشمند کار

اقدامی مشترک از سوی پدیده تبار و موسسه خیریه قلب سفید نسبت به استعدادیابی در حوزه تئاتر از میان کودکان کار
کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربهٔ دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می‌کند. کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، طی جلسه ای که ما بین دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار و مهندس زهرا سادات حسینی ریاست موسسه خیریه قلب سفید در تاریخ چهارم بهمن ماه 1396 برگزار گردید، نتایج ارزشمندی حاصل گردید که یکی از آن ها پیاده سازی و انجام استعدادیابی هنری (در وهله نخست در حوزه تئاتر) در میان کودکان کار در این موسسه می باشد. بنا به تفاهم اولیه صورت گرفته تعدادی از اعضای گروه هنری پدیده تبار (حوزه تئاتر) در تاریخ دهم بهمن ماه در موسسه خیریه قلب سفید حضور یافتند و پس از جلسه با سرکار خانم حسینی، نسبت به این رویداد اقدام نمودند.
شایان ذکر است به گفته دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار، این فرآیند استعداد یابی با هدف حمایت از کودکان در معرض آسیب و به ویژه کودکان کار آغاز گردید که به این وسیله می توان استعدادهایی را کشف و شکوفا نمود که بنا به شرایط این کودکان دیده نشده است.

استعدادیابی بچه های کار در حوزه تئاتر توسط شرکت پدیده تبار استعدادیابی بچه های کار در حوزه تئاتر توسط شرکت پدیده تبار استعدادیابی بچه های کار در حوزه تئاتر توسط شرکت پدیده تبار استعدادیابی بچه های کار در حوزه تئاتر توسط شرکت پدیده تبار استعدادیابی بچه های کار در حوزه تئاتر توسط شرکت پدیده تبار استعدادیابی بچه های کار در حوزه تئاتر توسط شرکت پدیده تبار استعدادیابی بچه های کار در حوزه تئاتر توسط شرکت پدیده تبار استعدادیابی بچه های کار در حوزه تئاتر توسط شرکت پدیده تبار استعدادیابی بچه های کار در حوزه تئاتر توسط شرکت پدیده تبار