کد خبر: ۴۵۴۶
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۸

برگزاری دوره آموزشی مسئولین دفاتر مدیران

دوره آموزشی مسئولین دفاتر مدیران برای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور وزارت کشاورزی در دی ماه 96 برگزار گردید...
به گزارش واحد آموزش شرکت پدیده تبار؛ دوره آموزشی مسئولین دفاتر مدیران برای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور وزارت کشاورزی در دی ماه 96 در دو دوره برگزار گردید. که طبق نظر سنجی صورت گرفته مورد استقبال و رضایت افراد حاضر در دوره قرار گرفت.