کد خبر: ۴۵۳۷
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵
اتاق فکر هنری شرکت پدیده تبار

سومین نشست اتاق فکر هنری شرکت پدیده تبار در خصوص سمیتئاتر تاکسیرانی منطقه آزاد اروند...

پس از تدوین نتایج گزارش و شناخت از موقعیت اجتماعی و زمینه فرهنگی تاکسیرانی در منطقه آزاد اروند، جلسات اتاق فکر جهت تعیین ساختار نمایشنامه و ....
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، پس از تدوین نتایج گزارش و شناخت از موقعیت اجتماعی و زمینه فرهنگی تاکسیرانی در منطقه آزاد اروند، سومین جلسه اتاق فکر جهت تعیین ساختار نمایشنامه و اجرای بخش هنری سمیتئاتر تاکسیرانی ویژه منطقه آزاد اروند برگزار گردید. در این جلسات که تاکنون بالغ بر 15 ساعت بوده است، ساختار اولیه و ژانر اجرای بخش تئاتر مشخص گردیده است.

سمیتئاتر تاکسیرانی منطقه آزاد اروند سمیتئاتر تاکسیرانی منطقه آزاد اروند سمیتئاتر تاکسیرانی منطقه آزاد اروند سمیتئاتر تاکسیرانی منطقه آزاد اروند سمیتئاتر تاکسیرانی منطقه آزاد اروند سمیتئاتر تاکسیرانی منطقه آزاد اروند