کد خبر: ۴۵۳۱
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۱

ضرورت ورود فناوری اطلاعات به آموزش و پرورش

ضرورت ورود فناوری اطلاعات به آموزش و پرورش هر روزه بیشتر به چشم می خورد. این مقاله می تواند کمک کند تا متوجه اهمیت فناوری تو حوزه آموزش شوید

ثروت ، قدرت و دانایی همیشه از مهمترین عوامل تغییر مناسبات اجتماعی و فرهنگی بوده اند . در جهان سوم ، علم و دانش به ویژه ارزان ترین وسیله ای است که مردم می توانند با استفاده از آن ، شرایط اجتماعی و اقتصادی مردمان خود را تغییر دهند .

اما ، در جامعه ای که مبتنی بر دانایی است ، ثروت و قدرت هم در دانسته ها تجلی می یابد ، بنابراین دانایی مهمترین ابزار تغییر مناسبات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی به حساب می آید . دنیای امروزی ، دنیای پرشتاب گسترش و انتقال ارتباطات و اطلاعات و مهارت ها است . مسائل و چالش های آموزش و پرورش معاصر نسبت به دو دهه ی گذشته ، شتاب بیشتری به خود گرفته است . افت کیفیت آموزش و پرورش ، جهانی شدن اهداف تعلیم و تربیت ، دغدغه ی حفظ هویت ، بالا رفتن هزینه ها ، رقابت گسترده ، توسعه ی شکاف ها و غیره ، از جمله این چالش هاست.می توان ضرورت ورود فناوری اطلاعات به آموزش و پرورش را سنجید.


ضرورت ورود فناوری اطلاعات به آموزش و پرورش


زمانی که ضرورت ورود فناوری اطلاعات به آموزش و پرورش را متوجه شدیم، خواهیم فهمید

در چنین فضایی، نظام تصمیم سازی آموزش و پرورش کماکان خود را با مسائل دهه های قبل مواجه می داند و قرار است در کنار انبوهی از مسائل و چالش های گذشته و اکنون به استقبال مسائل آینده برود و خود را برای مواجه شدن با آن آماده کند ولی این امر با مکانیزم های جاری تصمیم سازی میسر نیست . یکی از راه های برخورد منطقی و عقلانی با انقلاب اطلاعات می تواند توجه به مسأله ی آموزش و پرورش باشد که ابتدا باید قدرت مواجه انسان را بالا ببرد و با ایجاد تحول در بینش ، دانش و نگرش انسانها و افزایش مهارت های فردی و اجتماعی ، آنان را فعال و اثرگزار برای مواجه با تحولات و تغییرات آماده کند

برای آشنایی با مسئولیت ها ، بهره گیری از تجربه های دیگران ، گسترش فرهنگ تعامل ، هم اندیشی و ایجاد کانون های تفکرو توسعه و تعمیم خردورزی برای بررسی رهیافت های سایر کشورها و ترسیم راهبردهای بومی ، ضرورتی انکار ناپذیر است .

استفاده از تجربه های جهانی به ویژه از این جهت اهمیت دارد که این کشورها همزمان باید به گسترش آموزش و کاهش نابرابری های اجتماعی بیاندیشند و تلاش کنند تا رقابت را گسترش داده و برنامه های رفع محرومیت های اجتماعی را نیز پیگیری نمایند .

شاید ضرورت ورود فناوری اطلاعات به آموزش و پرورش در ابتدای کار آماده کردن مسئولین این حوزه می باشد.