کد خبر: ۴۵۰۸
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۷

آنونس دومین سمیتئاتر در حوزه مربی گری

دومین سمیتئاتر در حوزه مربی گری برای دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی در اسفند ماه 93 توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر"سمینار+تئاتر"در ایران برگزار گردید.


شرکت پدیده تبار