کد خبر: ۴۵۰۴
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۸

آنونس نخستین سمیتئاتر در حوزه مربی گری

نخستین سمیتئاتر در حوزه مربی گری مجتمع فولاد مبارکه اصفهان توسط شرکت پدیده تبار مبدع این رویکرد نوین آموزشی در اردیبهشت ماه سال 94 برگزار گردید.

شرکت پدیده تبار