کد خبر: ۴۵۰۰
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹

آنونس نخستین سمیتئاتر ملی در حوزه خانواده

اولین سمیتئاتر ملی در حوزه خانواده با عنوان سکوت در خانواده توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر"سمینار+تئاتر" در ایران با حضور دکتر مولاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در تیر ماه 94 اجرا گردید. 


شرکت پدیده تبار