کد خبر: ۴۴۹۴
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴

تهیه و تدوین مستند تصویری امکانات و چالش های پیش روی منطقه آزاد تجاری کیش

اواخر آبان ماه سال 96مستند تصویری امکانات و چالش های پیش روی منطقه آزاد تجاری کیش تهیه و تدوین گردید...
طی همراهی ارزشمند دیگری با موسسه علوم و فنون کیش و بر اساس نظرات تخصصی مدیریت محترم این موسسه و مصاحبه های صورت گرفته، چالش های پیش روی منطقه ازاد کیش گردآوری گردید و به صورت مستند تصویری تدوین شد.
به نقل از روابط عمومی شرکت پدیده تبار، در انتهای این گزارش راهکارهای رشد جزیره نیز از طرف موسسه علوم و فنون ارائه شده است.

تهیه و تدوین مستند تصویری امکانات و چالش های پیش روی منطقه آزاد تجاری کیش تهیه و تدوین مستند تصویری امکانات و چالش های پیش روی منطقه آزاد تجاری کیش تهیه و تدوین مستند تصویری امکانات و چالش های پیش روی منطقه آزاد تجاری کیش تهیه و تدوین مستند تصویری امکانات و چالش های پیش روی منطقه آزاد تجاری کیش تهیه و تدوین مستند تصویری امکانات و چالش های پیش روی منطقه آزاد تجاری کیش تهیه و تدوین مستند تصویری امکانات و چالش های پیش روی منطقه آزاد تجاری کیش تهیه و تدوین مستند تصویری امکانات و چالش های پیش روی منطقه آزاد تجاری کیش