کد خبر: ۴۴۹۱
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

تهیه و تولید گزارش مستند تصویری عملکرد چهارساله اخیر موسسه علوم و فنون کیش

موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در سال 67 با هدف آموزش نیروهای متخصص برای سازمان عمران و توسعه کیش تاسیس گردید و ...
به گزارش روابط عمومی "پدیده تبار"، اواخر پاییز 96 گروه پژوهش، تدوین و مدیای "شرکت پدیده تبار" در پی کسب افتخار همکاری مجدد با "موسسه علوم و فنون کیش"، اقدام به تهیه و تولید گزارش مستند تصویری عملکرد چهارساله اخیر "موسسه علوم و فنون کیش" نمودند.
شایان ذکر است که در گزارش فوق نتایج بررسی های صورت گرفته، روند رو به رشد و بهبود چشمگیر ایجاد شده توسط عملکرد تیم مدیریتی چهار ساله اخیر موسسه به مدیریت آقای "دکتر تقی تهرانی" در  ابعاد مختلف مدیریتی، ساختاری و منابع انسانی و ...  در دقایقی چند به تصویر کشیده است.

گزارش مستند تصویری عملکرد موسسه علوم و فنون کیش گزارش مستند تصویری عملکرد موسسه علوم و فنون کیش گزارش مستند تصویری عملکرد موسسه علوم و فنون کیش گزارش مستند تصویری عملکرد موسسه علوم و فنون کیش