کد خبر: ۴۴۸۲
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۱

نقش‌ها و چالش‌های جدید مدیریت منابع انسانی

سازمان‌ها برای رقابت کارآمد در اقتصاد دانش مدار به نوعی از مدیریت منابع انسانی نیازمندند که مبتنی بر نقش باشد (یعنی همانند گذشته، به مسئولیت‌های وظیفه‌ای خاص وابسته نباشد) و مستقیما در ایجاد قابلیت‌ها و توانمندی‌های سازمانی، ایفای نقش نماید. جهت ایجاد این قابلیت‌ها، چهار نقش اساسی زیر ضروری است: مباشر سرمایه انسانی، تسهیل کننده دانش، ایجادکننده روابط) ابطه ساز) و متخصص در آرایش سریع. در ادامه به توضیح هر یک از این نقشها خواهیم پرداخت.


نقش‌ها و چالش‌های جدید مدیریت منابع انسانی


نگاه کنید به مطلب كاركردهاي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان

مباشر سرمایه انسانی: مباشر منابع انسانی به عنوان نقشی جدید نیازمند جمع آوری، متمرکزسازی، ذخیره، تکمیل و بازیابی توانایی‌ها، مهارت‌ها و دانش اشتراکی درون سازمان است. سازمان‌ها برای همراهی با اقتصاد دانش مدار نیازمند توسعه گنجینه‌ای عمیق از استعداد بین کارکنان و عاملان آزاد هستند. متخصصان مدیریت منابع انسانی باید قابلیت‌ها و تعهد را بین کارکنان گسترش دهند. نقش منابع انسانی بر حفظ بهترین مغزها و متفکران متمرکز خواهد شد. مباشری سرمایه انسانی، ایجاد رابطه‌ای بین سازمان و کارکنانش را تجویز می‌کند که در آن سازمان بدون ایجاد امپراطوری و تسلط شدید، رهبری کند و بدون کنترل پیروان، امر تسهیل سازی را انجام می دهد. مباشری امکان ایجاد رابطه ای را بین سازمان و کارکنانش فراهم می‌کند که در آن هر کدام، سهم و نقشی مهم و مسئولانه در موفقیت سازمان ایفا می نمایند.

نگاه کنید به مطلب عملکرد و عدالت سازمانی

تسهیل کننده دانش: استخدام افراد مستعد و قرار دادن آنها در کار، به خودی خود کافی نیست. سازمانی که خواهان کسب مزیت رقابتی در اقتصاد دانش مدار است باید بتواند ایجاد دانش کند و آن را بین کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان و شرکت‌های تولید کننده محصولات مکمل توزیع کند. تکنولوژی پیشرفته به کارکنان پایین سازمان، این امکان را می‌دهد تا فرصت‌ها را درک و ایده‌های خارق العاده‌ای ارائه کنند. محدودیتهای زبانی در حال از بین رفتن است. بزودی کارکنان مشغول در نقاط مختلف جهان قادر خواهند بود بدون بهره گیری از مترجم براحتی به طور آن لاین با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. یکی از نقشهای جدید مدیریت منابع انسانی، تسهیل یادگیری سازمانی و اشتراک دانش بین کارکنان، واحدهای مختلف سازمانی، در سطح سازمان و با تولیدکنندگان بیرون از سازمان خواهد بود.


نقش‌ها و چالش‌های جدید مدیریت منابع انسانی


نگاه کنید به مطلب سیستم پاداش نوین: پاداش کل

برقرار کننده رابطه: در کنار تسهیل اشتراک دانش در درون سازمان، یکی دیگر از نقشهای مهم و جدید مدیریت منابع انسانی، نقش برقرار کننده رابطه است. در محیط‌های سریع و متلاطم، بر ایجاد و حفظ ارتباط بین کارکنان سازمان تأکید زیادی می‌شود. در این نقش، مدیریت منابع انسانی برنامه‌هایی را تدوین و اقداماتی را اتخاذ می‌کند که کارکنان را قادر به تشویق، تسهیل، پرورش و حفظ روابط با کارکنان هم رده، مشتریان، عرضه کنندگان، شرکت‌های فعال در عرصه های مشابه و حتی گاهی با رقبا می‌کند. قدرت روابط عبارت است از ایجاد هم افزایی در درون سازمان و در سطح بازار.

نگاه کنید به چابک‌سازی راهی برای مهار تغییرات

متخصص درکسب آرایش وآمادگی سریع : محیط با تغییر سریع که بسیاری از صنایع و سازمانها با آن مواجهند، نقش و چالش جدیدی برای مدیریت منابع انسانی به وجود می‌آورد. این نقش عبارت است از متخصص در کسب آرایش سریع. مزیت رقابتی حاصل ارائه محصولات جدید به بازار قبل از رقباست. تکنولوژی و روش‌های مختلف ایجاد ارزش به رقبا اجازه می‌دهد تا به این مزیت‌ها دست یابند و حتی فراتر از آن حرکت کنند. بسیاری از سازمان‌ها در اقتصاد دانش مدار، علاوه بر ایجاد و حفظ مزیت رقابتی بلند مدت، به شناسایی و استفاده از تاکتیک های چریکی مانند دست می‌زنند. در این شرایط، مدیریت منابع انسانی مورد نیاز خواهد بود تا به سرعت، عناصر خاص سرمایه انسانی را مونتاژ، متمرکز و آماده کند تا بتوان به اهداف استراتژیک دست یافت.

نگاه کنید به مطلب توسعه منابع انسانی به معنای بقا

نتیجه گیری: شاید این جمله جان وودز که گفته است: معتقد نیستم که تکامل یعنی بقای اصلح، بلکه معتقدم تکامل یعنی بقای سودمندترین دارای مفاهیم و معانی بسیاری باشد. در اقتصاد جدید یا باید سودمند بود و یا باید عرصه را به رقبا واگذار کرد. به عبارت دیگر، در شرایط جدید رمز ماندگاری سودمندی است.