کد خبر: ۴۴۶۸
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۶

مفهوم نوآوری از نگاه نامداران

"دراکر" نوآوری سیستماتیک را جستجوی هدفمند و سازمان یافته برای تغییر تلقی می‌کند، "کنتر" در تعریف خود از نوآوری بر فرایند آن تاکید کرده است و نوآوری را فرایند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله می‌خواند و معتقد است که نوآوری هر نوع ایده، پذیرش و اجرای ایده های جدید در فرایند، محصولات و خدمات است.

نگاه کنید به مطلب عامل حیاتی سازمان ها چیست؟

"ون دوون" در تعریف خود به نقش فرد و سازمان تاکید دارد و نوآوری را توسعه و اجرای ایده‌های جدید توسط افرادی می‌داند که در یک زمینه نهادی با هم در ارتباط متقابل می‌باشند. "کویین" نوآوری را اولین تحویل و تبدیل یک ایده به عمل در یک فرهنگ تعریف می‌کند، "دایره المعارف رفتار سازمانی"، نوآوری را خلق و به کارگیری ایده جدید تعریف می‌کند، این ایده جدید ممکن است مربوط به نوآوری در زمینه تکنولوژی یا فرایند کار باشد، ایده ممکن است ترکیب جدیدی از ایده های قدیمی و طرحی باشد که نظم فعلی را زیر سوال برده و فرمول یا دیدگاه جدیدی را ارائه دهد.


مفهوم نوآوری از نگاه نامداران


نگاه کنید به مطلب تحقیق و توسعه در سازمان ها

"آمابیل" نوآوری سازمانی را پیاده کردن و اجرای موفقیت‌آمیز ایده‌های خلاق در سازمان تعریف می‌کند، در همین راستا "فار و وست" نوآوری معرفی و کاربرد ایده و تولید محصولات جدید توسط فرد، گروه، سازمان به واحد مرتبط جهت جرح و تعدیل و طراحی به نحوی که برای فرد، گروه و سازمان یا جامعه مفید باشد، می‌دانند.

"هالت" اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرایندی برای استفاده ازدانش یا اطلاعات مربوط، به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کار برد. "وارکینگ" نیز توضیح می‌دهد که نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت را میسر سازد، بنابراین در یک تعریف کلی می‌توان نوآوری را به عنوان هر ایده جدیدی نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا ملت و یا در جهان تعریف کرد.

نگاه کنید به مطلب شکارچی فرصت‌های کارآفرینی شوید

اگر چه واژه خلاقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می‌شود، اما غالب محققان معتقدند که دو اصطلاح نوآوری و خلاقیت باید به طور مجزا مد نظر قرار گیرند، چرا که دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند.