کد خبر: ۴۴۵۵
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۶

راهکار مدیریت استرس شغلی

مدیریت استرس امروزه در سازمان‌ها کاربرد وسیعی دارد که باید مورد توجه دقیق مدیران قرار گیرد، استرسی که در یک رابطه علت و معلولی کار می‌کند و چنانچه علت یا علل آن از بین نرود، معلول نیز از بین نخواهد رفت. از طرفی تقلیل و رفع فشار عصبی از نظر مدیریت رفتار سازمانی و اصول روابط انسانی دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد و پرسنلی که به هر دلیل گرفتار فشار عصبی هستند عملا به عنوان بخشی از ثروت معنوی جامعه در معرض خسارت قرار می‌گیرند و این وظیفه مدیران است که آن‌ها را از نظر رفتاری زیر نظر داشته و در جلوگیری از وارد شدن خسارت تلاش نمایند.

نگاه کنید به مطلب مهارت‌های ارتباطی راهکار مقابله با استرس


راهکار مدیریت استرس شغلی


در این رابطه اقداماتی از قبیل تغذیه صحیح و ورزش، استفاده از تعطیلات، مدیریت زمان، تقویت مبانی دینی، معتدل بودن، آموزش تمدد اعصاب و تغییر عکس العمل‌های رفتاری برای حفاظت در برابر استرس‌های مختلف مطرح شده‌اند. اگر چه عده‌ای از صاحب نظران فشار روانی را الزاما مخرب نمی‌دانند، اما اکثریت پژوهشگران معتقدند که آن در شرایط فعلی سازمان‌ها عامل برهم زننده بهداشت روانی، یکی از مشکلات مدیران می‌باشد که تا حدود زیادی بازدهی و بهره‌وری را کاهش داده و سبب مشکلات رفتاری و تعارض شده است، لذا یافتن راهبردهای پیشگیری بسیار حائز اهمیت است. زیرا که فشار شغلی تحت تاثیر موقعیت شغلی فرد از کنش معمولی منحرف و نوعی پاسخ انطباقی می‌شود که از طریق ویژگی‌های شخصی و یا فرایندهای روانشناختی تحقق می‌یابد.

نگاه کنید به مطلب فرسودگی شغلی را بشناسید

از تحقیق روی 600 کارگر و کارمند سازمان‌های آمریکایی این نتیجه حاصل شد که 46 درصد از افراد تحت فشار عصبی بسیار زیاد بودند و 34 درصد گفتند که تنش و فشار روانی بیش از حد باعث شده به فکر ترک سازمان باشند. در این زمینه نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مهمترین عوامل سازمانی پدیدآورنده تنش روانی و ایجاد کننده فشار عصبی را می‌توان در شرایط فیزیکی، ساختار سازمانی، شرایط شغلی، قوانین و دستورالعمل‌ها خلاصه نمود.


راهکار مدیریت استرس شغلی


نگاه کنید به مطلب سه روش واقعی انگیزش کارکنان

نمونه‌هایی از محیط کار مانند شرایط فیزیکی مثل نور نامناسب، تعاملات نامناسب، در ساختار سازمان مانند، اطلاع رسانی نامناسب سیستم اداری، ارتباط ناموثر با سایر واحدها، در زمینه شرایط شغلی مانند نبود امنیت شغلی و کار بیش از حد زیاد و شرح وظایف نامشخص و در انتها نیز قوانین و مقررات مانند عدم شفافیت و به روز نبودن قوانین‌ها از جمله عوامل استرس شغلی می‌باشد که باید کنترل گردند.

نگاه کنید به دوره آموزشی دوره و کارگاه مهارت های زندگی