کد خبر: ۴۴۵۳
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۳

اهمال کاری در کار به چه معناست؟

یكي از مقوله‌هاي بسيار مهمي كه در كنار رضايت شغلي نقش بسيار مهمی در میزان کارایی و اثربخشی و همچنین سلامت جسمی و روانی افراد دارد، ولی متاسفانه در سازمان‌ها و موسسات به ویژه سازمان‌ها و موسسات ایرانی توجه کافی بدان مبذول نشده است مقوله اهمال کاری است.

سازمان‌هایی که افراد مبتلا به اهمال کاری و عدم رضایت شغلی می‌باشد، خستگی، ناامیدی، ترک کار و عدم موفقیت و مشکلات جسمی و روحی از ویژگی کارکنان آنان و عدم تحول، افت عملکرد و کارایی از ویژگی‌های سازمانی آنان خواهد بود. ساتن (2009) اهمال کاری منجر به انجام یک کار بی ثمر می‌شود، اهمال کاری سارق زمان است و باعث می‌شود فرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نیز نسبت به اون تغییر می‌کند، اهمال کاری یعنی به تعویق انداختن انجام کار و ارجاع عمل به آینده.


اهمال کاری در کار به چه معناست؟


نگاه کنید به مطلب تست: چقدر تا موفقیت شغلی فاصله دارید؟

از نظر روانشناسی اهمال کاری یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجری آن گرفته‌ایم، رفتار نامطلوب و نکوهیده‌ای است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می‌آید، در واقع اهمال کاری راه فرار از زیستن تا سر حد امکان در لحظات حال است. اهمال کاری هنر ادامه دادن دیروز در و اجتناب از امروز است، تصمیم به تعویق انداختن کاری که می توانی در زمان حال انجام داد ظاهرا جانشین قابل قبولی است برای عملی ساختن آن و این امکان را فراهم می‌آورد که خود را فریب دهیم و فکر کنیم که به انجام ندادن کاری که قصد انجام آن را داشتیم به خودمان دروغ نگفته‌ایم.

نگاه کنید به مطلب چند گام تا تبدیل به یک کارمند نورچشمی

اهمال کاری کار بشر است، اما منظور از اهمال کاری مورد بحث تاخیری طبیعی و معمولی نیست که گاهی اوقات پیش می‌آید، بلکه منظور نوعی ویژگی شخصیتی است که در رضایت فردی اختلال ایجاد می‌کند و به کیفیت روابط انسانی آسیب می‌رساند، این نوع از اهمال کاری را می‌توان مزمن یا سندرم فردا نامید.


اهمال کاری در کار به چه معناست؟


جوهره این آسیب روانی، تعویق انداختن، تعلل ورزیدن، سبک گرفتن و سهل انگاری در کار است بنابراین اهمال هم در امور فردی و هم در امور جمعی معنا پیدا می‌کند، پس در همه معنای نوعی این دست و آن دست کردن نهفته است. اهمال کاری به گونه‌های متفاوتی تجلی می‌یابد که از جمله آن می‌توان به موارد، رویا دیدن، نگرانی، بحران سازی، پرخاشگری، پرکاری، حواس پرتی، بیزاری از تکلیف، ابهام و سردرگمی در انجام امور اشاره کرد.

نگاه کنید به مطلب آیا شما هم گرفتار اهمال کاری هستید؟

روانشناسان همچنین عوامل گوناگونی را برای اهمال کاری برشمرده اند که می‌توان آن ها را در دو طبقه کلی قرار داد:

1- عوامل درونی و روانی: یعنی آسیب ها و ناهنجاری‌هایی که مربوط به خود فرد اهمال کار است مانند احساس خودکم بینی، کوته بینی، توقع بیش از حد خود، پایین بودن آستانه تحمل و ..

2- عوامل بیرونی و محیطی: یعنی آسیب‌هایی که هنگام ارتباط با دیگر اشخاص و یا محیط اطراف خود را نشان می‌دهد عواملی چون نارضایتی از وضع موجود، احساس عدم مسئولیت در برابر دیگران، لج‌بازی با دیگران، تلاش برای جلب رضایت همگان و ...

نگاه کنید به مطلب از هوش هیجانی تا تعهد مستمر سازمانی