کد خبر: ۴۴۴۳
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱

بدبینی نسبت به تبلیغات

بدبینی نسبت به تبلغات به طور کلی به عنوان گرایش به بی اعتقادی نسبت به ادعاهای تبلیغات و آنچه در تبلیغات بیان می‌شود تعریف شده است. واژه بدبینی می‌تواند معانی زیادی در برداشته باشد. فرد می‌تواند نه تنها به دلیل معنای لفظی ادعاهای مطرح شده در تبلیغات برای شخص یا جامعه و یا تناسب تبلیغ برای گروهی خاص از مخاطبان همچون کودکان و یا کالایی خاص مانند سیگار یا الکل به تبلیغات بدبین باشد.


تبلیغات


نگاه کنید به نمونه موفق از بازاریابی پارتیزانی

محققان دریافته اند که اکثر مردم معتقدند که تبلیغات اغلب کذب و خلاف حقیقت است و هدف این تبلیغات متقاعد نمودن مشتریان به خرید کالاهایی است که واقعا آنها نمی‌خواهند. مصرف کنندگان بدبین به عدم باور ادعاهای تبلیغاتی نسبت به مصرف کنندگان که میزان بدبنی کمتری برخوردارند تمایل بیشتری دارند، گروهی دیگر از محققان بیان می‌کنند که افراد با بدبینی بیشتر در مقایسه با عموم مردم، کمتر به تبلیغات علاقه مند هستند. این افراد به مواردی که دارای جنبه احساسی باشند تمایل بیشتری نشان می‌دهند تا مواردی که جنبه اطلاعاتی داشته باشند. بدبینی نسبت به تبلیغات پیامکی بر اجتناب از تبلیغات پیامکی اثر مثبت دارد.

نگاه کنید به مديريت تبليغات شفاهي- بخش اول

تبلیغاتی که غیر قابل باور و نمایشی است مصرف کنندگان را آزار می‌دهد و ادعاهای بیان شده در این گونه تبلیغات معمولا مورد قبول قرار نمی‌گیرند. البته فریب و اغفال مصرف کنندگان از سوی بازاریابان و تجار اتفاق نادری نیست. اگر تبلیغات باور غلطی را در مورد محصول ایجاد نماید و یا افزایش دهد نوعی فریب و نیرنگ تلقی می‌شود.

نگاه کنید به اثربخش‌ترین روش تبلیغات در ایران چیست؟

اعتماد یکی از موثرترین روش های کاهش پیچیدگی بوده و لذا یکی از جنبه های اصلی اکثر تعاملات است می‌توان اعتماد را به عنوان یکی از مهمترین عامل موثر بر رفتار مصرف کننده در نظر گرفت که در پذیرش فناوری های جدید و تبلیغات وابسته به آن نقش مهمی دارد.

نگاه کنید به کاربردهای بازاریابی عصبی