کد خبر: ۴۴۴۰
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۱

وفاداری مشتریان در بانکداری الکترونیکی

مطالعه‌هایی زیادی در زمینه بانکداری الکترونیکی صورت گرفته است، حال در این جا قصد داریم تا عوامل و موارد مورد اهمیت در وفاداری الکترونیکی، اعتماد، کیفیت وب سایت، کیفیت خدمات و حتی رضایتمندی را بررسی نماییم و عواملی که مشتریان را به استفاده از بانکداری الکترونیکی به جای استفاده از بانکداری سنتی سوق می‌دهد را از نگاه بگذرانیم:

نگاه کنید به مطلب سویئچینگ در بانکداری


وفاداری مشتریان در بانکداری الکترونیکی


عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی با توجه به مرور ادبیات، شناسایی شده است، این عوامل عبارت‌اند از:

اعتماد: اعتماد یک نقش اساسی در پذیرش بانکداری الکترونیکی را دارد و همچنین یک عامل قطعی در خرید اینترنتی به حساب می‌آید، هنگامی که داده‌های حساسیت برانگیز به طور الکترونیکی ذخیره شوند، باید تضمیناتی برای طرفین مبنی بر حمایت از داده‌ها و در دسترس بودن آنها فراهم باشد.

میزان آگاه‌سازی یا فرهنگ‌سازی: بر اساس تحقیقات انجام شده عدم آگاهی درباره بانکداری الکترونیکی و مزایای آن و نگرانی درباره امنیت آن از جمله مهمترین عوامل استفاده نکردن از این نوع خدمات بانکی است.

نگاه کنید به مطلب بانکداری نوین و شبکه‌های اجتماعی


وفاداری مشتریان در بانکداری الکترونیکی


کیفیت خدمات الکترونیکی: کیفیت خدمات الکترونیکی می‌تواند به عنوان ارزیابی و قضاوت کلی مشتری نسبت به مزیت و کیفیت انتقال خدمات الکترونیکی در بازار مجازی تعریف شود نیز کیفیت و خدمات الکترونیکی را اندازه‌ای که یک وب سایت می‌تواند خرید و تحویل کالا به طور کارا و موثر تسهیل نمایند، تعریف می‌نمایند.

مشارکت مشتری: مشارکت مشتری در پذیرش بانکداری الکترونیکی بسیار مهم است چرا که این امر سبب کاهش و یا حذف تعاملات بین سازمان و مشتری می‌گردد، مشارکت مشتری و بانک عاملی است بر کیفیت خدمات، رضایتمندی و در نهایت حفظ مشتری.

نگاه کنید به مطلب چرا رضایت مشتریان از خدمات بانکی مهم است؟

در پایان باید گفت که بانکداری الکترونیکی فوایدی هم برای بانک‌ها و هم مشتریان فراهم می‌کند، از لحاظ بانک‌ها، بانکداری الکترونیکی بانک‌ها را قادر می‌سازد تا با کمترین هزینه قابل استفاده از طریق کاهش امکانات فیزیکی و منابع مورد نیاز کارمندان، کاهش زمان انتظار در شعبه‌ها، از جهتی دیگر از نظر مشتریان بانک‌ها، بانکداری الکترونیکی با آن‌ها اجازه می‌دهد تا معاملات بانکداری الکترونیکی را طریق وب سایت بانک‌ها در هر زمان و مکانی انجام دهند، این نکته قابل اشاره است که هدف از بانکداری الکترونیکی کاهش یا حذف الزام افراد به مراجعه به بانک برای دریافت خدمات بانک است.

نگاه کنید به مطلب بهره‌گیری از رنگ‌ها در بازاریابی بانکداری