کد خبر: ۴۴۲۶
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶

ابعاد کارایی در بیمارستان

کارایی به اجرایی درست کارها در سازمان مربوط می‌شود، یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می‌شوند. در واقع کارایی، میزان تولید به دست آمده از منابعی است که برای تولید به کار گرفته شده است.

برای تعیین کارایی بیمارستان از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود، اهم این شاخص‌ها، تعداد نیروی انسانی موجود و تسهیلات بهداشتی- درمانی موجود می‌باشد که با بررسی آن‌ها می‌توان میزان کارایی و استفاده از امکانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و در صورت امکان با استفاده صحیح از امکانات در نیروی انسانی و تجهیزات صرفه جویی نمود.

نگاه کنید به نکات طلایی برای افزایش کارایی و بهره‌وری خود


کارایی در بیمارستان


حجم هزینه‌های عملیاتی بیمارستان و عدم کارایی سیستم بهداشت و درمان موجب برانگیختن سوالاتی در زمینه چگونگی صرف منابع و راه‌های افزایش کارایی بیمارستان می‌گردد، طبق براورد سازمان بهداشت جهانی در ایالات متحده 40 درصد منابع در دسترس بخش بهداشت و درمان به هدر می‌رود، این منابع به دلیل حجم و نوع عملیات بیمارستان قابل توجه هستند. می‌تواند از طریق کسب کارایی نگهداری شود، به طور نمونه یک مطالعه انجام شده در مالاوی نشان داد که تصحیح مدیریت عملیاتی غیرکارا منجر به صرفه جویی در 44 درصد از هزینه‌های غیرپرسنلی بیمارستان گردد.


کارایی در بیمارستان


نگاه کنید به مطلب فعالیت های حیاتی یک مدیر موفق

خسروی در تحقیقی مهمترین عوامل موثر بر افزایش کارایی بیمارستان را از دیدگاه مدیران بیمارستان های خصوصی و دولتی شیراز مورد بررسی قرار داد و نشان داد که افزایش میزان گردش تخت و درصد اشغال تخت، کاهش هزینه‌های بالاسری و توجه بیشتر به کیفیت خدمات ارائه شده می‌تواند در افزایش کارایی بیمارستان موثر باشد، نتایج تحقیق کرمی نیز نشان داد که بدون توجه به شاخص‌های کارایی، بیمارستان‌ها قادر به ارائه خدمات اثربخش نخواهند بود.

نگاه کنید به مطلب چرا تعهد‌سازمانی مهم است؟


کارایی در بیمارستان


در پایان باید گفت که با آموزش پرسنل، به کارگیری نیروی انسانی متعهد و ماهر، استفاده از مدیران مجرب و ... برای افزایش کارایی بیمارستان استفاده شود، به طور کلی می‌توان گفت اکثر مدیران توجه بیشتر به حوزه منابع انسانی جهت افزایش کارایی بیمارستان ها ضروری دانستند.