کد خبر: ۴۴۱۹
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶

موانع کارآفرینی زنان

موانع کارآفرینی زنان جنبه ی عمومی ندارد و از فردی به فرد دیگر می‌تواند تغییر کند:

موانع فردی: این موانع لزوما از مهمترین موانع فردی می‌توان به موانع خانوادگی و موانع اطلاعاتی و عملی اشاره نمود. موانعی که از سوی اعضای خانواده‌ها برای یک زن کارآفرین ایجاد شده است یکی از محدودیت‌های کلیدی کارآفرینان زن در سراسر جهان "نگهداری و مراقبت از فرزندانشان" است که به دلیل مشغله کاری، وقت و سفرهای داخلی و خارجی همواره دغدغه اصلی و جدی بوده است.

نگاه کنید به مطلب کارآفرینان با چه موانعی رو به رو هستند؟


موانع زنان کارآفرین


زنان امتیازات کمتری نسبت به مردان دارا می‌باشند زیرا آنان مجبورند زمانی را که در محل کار خود هستند افرادی را برای محافظت از فرزندان خود و انجام کارهای خانه استخدام نمایند اطلاعات منبع دیگری است که کارآفرینان زن در دسترسی به آن با مشکل مواجه‌اند، اطلاعات راجع به بازار تولید کننده‌ها، صادرات، دسترسی به بازار برای کالای نهایی، مواد اولیه و همچنین عدم دسترسی بهداشت و امکانات پیشرفت که ناشی از اطلاعات و تجربه لازم در کار می باشد.

نگاه کنید به مطلب چرخ های توسعه پایدار زیر پاهای زنان کارآفرین

موانع سازمانی: کارآفرینان برای راه‌اندازی طرح‌های خود نیاز به حمایت های مالی دارند از معمول این حمایت‌ها می‌توان وام‌های رسمی و غیر رسمی از بانک‌ها و مراکز دیگر را نام برد. طبق گزارش سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل علی رغم آن که بازپرداخت وام توسط زنان بیشتر از مردان است، زنان هنوز با مشکالت تأمین مالی روبه رو هستند که اغلب ناشی از رفتار تبعیض آمیز گروه‌های غیر رسمی نسبت به آنهاست.


موانع زنان کارآفرین


نگاه کنید به شکارچی فرصت‌های کارآفرینی شوید

بخشی از هویت انسان تحت تاثیر جنسیت او شكل می‌گیرد. صرفنظر از تفاوت‌های طبیعی كه اعضای دو جنس از جنبه‌های جسمانی و روانی با یكدیگر دارند، جامعه نیز به نوبه خود بر دامنه این تفاوت‌ها می‌افزاید. از این رو، گفته می‌شود جنسیت برخالف جنس سازهای اجتماعی است زیرا دارای معانی و دلالت های فرهنگی است. بنابراین اگر به نظر می‌رسد نسبت اندكی از زنان شاغل ایرانی كارآفرین هستند، باید یكی از دلایل جستجو نمود. زیرا تفاوت‌هایی كه مردم در انجام دادن كاری خاص در شرایط نسبتا یكسان از خود نشان می‌دهند، ناشی از تفاوت ابعاد شخصیتی آنان است.