کد خبر: ۴۴۱۸
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵

نکات کلیدی رفتار مصرف کننده در محیط دیجیتال

محیط بازاریابی دیجیتال این امکان را مصرف کنندگان می‌دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه‌ها اینترنتی اقدام کنند. خرید دیجیتال براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه بر اساس ظواهری مانند شکل، تصویر، اطلاعات و تبلیغات استوار است، پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با سایت ها بستگی دارد.


رفتار مصرف کننده


نگاه کنید به مطلب چرا کسب و کار اینترنتی شما رشد نمی کند؟

رفتار مصرف کننده یعنی فعالیت‌هایی فیزیکی، احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب، خرید و استفاده از یک کالا و خدمات جهت ارضا نیازها و خواسته‌های خود انجام می‌دهند.بنابراین این فعالیت‌ها شامل تصمیماتی است که قبل و بعد از این اقدامات انجام می‌گیرد.

نگاه کنید به بازاریابی عصبی روی ناخودآگاه مصرف‌کنندگان

اما نکات کلیدی رفتار مصرف کنندگان:

1- رفتار مصرف کننده برانگیخته است: به عبارت دیگر رفتار مصرف کننده عموما در راستای رسیدن به هدفی خاص است.

2- رفتار مصرف کننده متمرکز بر فعالیت است: همچنین باید بین فعالیت‌های عمدی و تصادفی تمایز قائل شد، برخی فعالیت‌ها مانند صحبت با مشتری و تصمیم خرید، رفتارهای عمدی هستند.

3- رفتار مصرف کننده یک فرایند است: مباحث انتخاب، خرید و استفاده و حتی دور انداختتن کالا بر فرایندی بودن رفتار مصرف کننده دلالت دارد، به طوری کلی فرایند رفتار مصرف کننده سه مرحله قبل از خرید، حین خرید و بعد از خرید را در بر می‌گیرد.

4- رفتار مصرف کننده از نقطه نظر زمان و پیچیدگی قابل تحلیل است: منظور از پیچیدگی تعداد فعالیت‌ها و سختی یک تصمیم است، دو ویژگی زمانبری و پیچیدگی در ارتباط مستقیم هم هستند، یعنی با ثابت در نظر گرفتن بقیه عوامل، هر چه تصمیمی پیچیده‌تر باشد، زمان بیشتر صرف آن خواهد شد.


رفتار مصرف کننده


5- رفتار مصرف کننده تحت تاتیر عوامل خارجی است. رفتار مصرف کننده تا حد زیادی از نیروهای خارجی مانند فرهنگ، گروه‌های مرجع، خانواده و ... متاثر است.

نگاه کنید به پنج تغییر مهم بازاریابی برای سال جدید

در نتیجه باید گفت که رفتار مصرف افراد با هم متفاوت است، افراد مختلف به واسطه تفاوت‌های فردی، رفتارهای مصرفی مختلفی بروز می دهند، به همین دلیل است که بازاریابان اقدام به تقسیم بندی بازار می‌کنند.